news menu leftnews menu right

Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Seminarium


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


Profeto


7 Niedziela Zwykła – Rok A PDF Drukuj
Sobota, 19 lutego 2011 11:22

 


Uczestniczymy w Eucharystii, która jest niewyczerpanym źródłem miłości, świętości, ale również miłosierdzia. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do bezinteresownej miłości bliźnich, nawet tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. To bardzo trudna miłość, która jest sednem chrześcijaństwa.

Módlmy się dzisiaj, byśmy rozumieli potrzebę życia według wymagań naszego powołania. By dobroć, miłość, przebaczenie były naszym znakiem rozpoznawczym.

------------------------------------------------------------

Kolekta: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy rozważając Twoją naukę + spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana.

------------------------------------------------------------------

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest sprawcą i ostatecznym celem naszej wiary, zanieśmy nasze pokorne modlitwy

1.      Módlmy się za Kościół św., aby wszyscy jego członkowie postępowali według zasady miłości, której nauczyła nas Pan Jezus

2.      Módlmy się za Ojca Św., biskupów i kapłanów, aby byli dobrymi przewodnikami po ewangelicznych drogach.

3.      Módlmy się za rodziny katolickie, aby Bóg w nich królował przez miłość i swoje prawo.

4.      Módlmy się za ludzi dotkniętych cierpieniem, aby w krzyżu Chrystusa odnajdywali siłę i nadzieję.

5.      Módlmy się za wszystkich świadczących nam dobro, aby otrzymali od Boga sprawiedliwą nagrodę

6.      Módlmy się za zmarłych...., by dzięki Ofierze Mszy św. mogli przebywać z Bogiem w wiecznej światłości.

7.       Módlmy się za nas tu zebranych, byśmy umocnieni Eucharystią, trwali w przyjaźni z Bogiem i naszymi bliźnimi.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy umieli zawierzyć Twojej dobroci i doszli do wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa....

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego