news menu leftnews menu right

Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Seminarium


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


Profeto


2 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A PDF Drukuj
Piątek, 18 marca 2011 22:36

W dzisiejszej Ewangelii zobaczymy Jezusa, który prowadzi trzech swoich uczniów na gorę Tabor i tam przemienia się wobec nich. Jezus ukazuje prawdę o sobie, że jest Kimś więcej niż tylko człowiekiem. Wzywa nas do przemiany swego życia na lepsze, szczególnie w okresie Wielkiego Postu.

Módlmy się w czasie tej Eucharystii, byśmy potrafili przemieniać samych siebie na wzór Chrystusa, bo jesteśmy powołani do bycia Bożymi dziećmi.

---------------------------------------------------------------

Kolekta: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, + abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana.

------------------------------------------------------------

Modlitwa powszechna

Do Boga, który jest źródłem naszej wolności, skierujmy ufne prośby i błagania.

1.      Módlmy się za Kościół św., aby przez wierne głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów, prowadził wszystkich do wolności dzieci Bożych.

2.      Módlmy się w intencji uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II, by przyniosły jak najlepsze owoce dla naszej Ojczyzny i całego świata.

3.      Módlmy się do miłosiernego Boga, aby dał osobom pełniącym ważne urzędy w państwie łaskę wiernej służby narodowi.

4.      Módlmy się za rodaków żyjących w środowiskach emigracyjnych, aby wartości duchowe, wśród których wzrastali na polskiej ziemi, pomogły im dochować wierności przykazaniom Bożym.

5.      Módlmy się za pogrążonych w nałogach, aby otwarli swoje serca na łaskę nawrócenia.

6.      Módlmy się za zmarłych........., aby miłosierny Bóg przyjął ich do swej chwały w niebie.

7.      Módlmy się za nas samych, za rekolekcje wielkopostne, o światło Ducha Świętego i dobre wykorzystanie tego czasu łaski.

 

Panie, w Tobie pokładamy naszą nadzieję i dlatego prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw. Który żyjesz................

 

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego