news menu leftnews menu right
Turbacz: Z nowym kapelanem papieskiej kaplicy
ZNÓW TĘTNI MODLITWĄ

Decyzją prowincjała, ks. Artura Saneckiego SCJ, została podtrzymana obecność sercanów na Turbaczu. Nowym opiekunem ośrodka duszpasterskiego Ludzi Gór na Rusnakowej Polanie (po śmierci śp. Kazimierza Krakowczyka SCJ) został ks. Kazimierz Dadej SCJ. Oficjalne rozpoczęcie nowej posługi ks. Kazimierza odbyło się w niedzielę 13 lipca. Po długiej przerwie przewodniczył tutaj Mszy św.
więcej...

Wydawnictwo


Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


2 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A PDF Drukuj
Piątek, 18 marca 2011 22:36

W dzisiejszej Ewangelii zobaczymy Jezusa, który prowadzi trzech swoich uczniów na gorę Tabor i tam przemienia się wobec nich. Jezus ukazuje prawdę o sobie, że jest Kimś więcej niż tylko człowiekiem. Wzywa nas do przemiany swego życia na lepsze, szczególnie w okresie Wielkiego Postu.

Módlmy się w czasie tej Eucharystii, byśmy potrafili przemieniać samych siebie na wzór Chrystusa, bo jesteśmy powołani do bycia Bożymi dziećmi.

---------------------------------------------------------------

Kolekta: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, + abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana.

------------------------------------------------------------

Modlitwa powszechna

Do Boga, który jest źródłem naszej wolności, skierujmy ufne prośby i błagania.

1.      Módlmy się za Kościół św., aby przez wierne głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów, prowadził wszystkich do wolności dzieci Bożych.

2.      Módlmy się w intencji uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II, by przyniosły jak najlepsze owoce dla naszej Ojczyzny i całego świata.

3.      Módlmy się do miłosiernego Boga, aby dał osobom pełniącym ważne urzędy w państwie łaskę wiernej służby narodowi.

4.      Módlmy się za rodaków żyjących w środowiskach emigracyjnych, aby wartości duchowe, wśród których wzrastali na polskiej ziemi, pomogły im dochować wierności przykazaniom Bożym.

5.      Módlmy się za pogrążonych w nałogach, aby otwarli swoje serca na łaskę nawrócenia.

6.      Módlmy się za zmarłych........., aby miłosierny Bóg przyjął ich do swej chwały w niebie.

7.      Módlmy się za nas samych, za rekolekcje wielkopostne, o światło Ducha Świętego i dobre wykorzystanie tego czasu łaski.

 

Panie, w Tobie pokładamy naszą nadzieję i dlatego prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw. Który żyjesz................

 

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego