We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ. Jej inicjatorką była Wizytka s. Maria od Najświętszego Serca. Jako duchowa córka św. Franciszka Salezego, intuicyjnie wyczuła, że właśnie nabożeństwo  do Najświętszego Serca może posłużyć za podstawę duchowości dostępnej dla wszystkich. Każdy według swojego stanu i zawodu mógłby żyć tym nabożeństwem w duchu pokuty i wynagrodzenia dla większej chwały Bożej, spełniając obowiązki swego stanu. Kto zatem zdecydowałby się przystąpić do SH, mógłby swoje codzienne życie prowadzić w zjednoczeniu z Chrystusem, z jego eucharystyczną Ofiarą.

Siostra Maria od Najświętszego Serca pragnęła, aby celem Straży było szerzenie czci, uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat. Należało to czynić na wzór pierwszej Straży Najświętszej Maryi Panny, Św. Jana i Św. Magdaleny stojących pod krzyżem Chrystusa na Golgocie. Doszła do przekonania, że nie należy od stowarzyszonych domagać się dodatkowych ćwiczeń duchowych, jedynie ofiarowania codziennych zajęć  w ciągu wybranej i uprzywilejowanej godziny, którą każdy sobie wybierał stosownie do prowadzonego trybu życia, na przeżywanie wszystkiego, co się w tym czasie wydarzy w duchu uwielbienia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa.

Współpracując z łaską Bożą przez modlitwę i rzetelne wykonywanie swoich codziennych obowiązków członkowie odpowiadają miłością na miłość Bożego Serca. Symboliczne zapisanie na Zegarze Straży jest znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia wybranej godziny, a następnie całego życia.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ jest wspaniałym dziełem, które pozwala przemieniać najbardziej obojętne działania w akty miłości poprzez nawiązywany kontakt pomiędzy Sercem Jezusowym a sercem ludzkim. Oświeca umysły nowym światłem ukazującym potrzeby naszych czasów, bolączki współczesności oraz sposoby, jak można im zaradzić. Zaspokaja potrzeby dusz, które pragną, aby Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego trwało w sercach i poprzez jednostki w całym społeczeństwie.

Straż Honorowa jest dla wszystkich: dla dzieci – w ten sposób uczą się ofiarować naszemu Panu oczekując Komunii Świętej; dla młodych – w ten sposób uczą się ofiarować Bogu jakąś część każdego dnia swojego życia; dla kobiet, które zrozumieją dar samych siebie Bogu i przez Boga innym ludziom; dla mężczyzn, którzy będą potrafili bronić swojej wiary i sprawiać, aby wszędzie ją szanowano.

Straż Honorowa jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie naszego Pana. „Szukałem kogoś, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem. Gorąco pragnę być poznany przez ludzi”. Parafianie Dobrego Pasterza nie byli obojętni na pragnienie naszego Pana i już 6 stycznia 1992 r. dzięki ks. Zdzisławowi Koziołowi SCJ powstało Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ. Liczy ono obecnie 210 osób. Są to ludzie w różnym wieku, w tym ludzie starsi i chorzy. Wielu już Pan powołał do Siebie.

Arcybractwo jest grupą, która wiernie trzyma straż modlitewną przy Sercu Pana Jezusa – zranionego włócznią na Krzyżu i po dzień dzisiejszy jest ranione naszymi grzechami i obojętnością.
Obowiązkiem każdego członka Arcybractwa Straży Honorowej jest pracować nad rozszerzaniem Miłości Chrystusa, której symbolem jest Jego Serce ciągle ranione przez nas; być instrumentem Miłosierdzia Bożego dla dusz; uczyć naszych braci doskonałego wypełniania ich obowiązków; codziennie prowadzić duchowo na ich posterunek straży do Tabernakulum; przyczyniać się do zwycięstwa Kościoła, zobowiązanego do kontynuowania tu na ziemi zbawczej misji Chrystusa. Członek Straży Honorowej obiera sobie „Godzinę Straży” w ciągu dnia, która polega nie na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem lecz na wykorzystaniu obranej godziny bez zmieniania planu zajęć  - do gorliwego uświadomienia sobie obecności Bożej. Członek Straży Honorowej ofiaruje w ciągu tej godziny wszystko, co czyni i wszystko, czym jest dla uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.

Jedną z pobożnych praktyk ku czci Serca Jezusa jako formy wynagrodzenia jest Godzina Święta. Pierwszą Godzinę Świętą odprawił sam Chrystus w Ogrodzie Oliwnym. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A potem oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” /Łk 22,39-42/”.

Zbawiciel modlił się w Ogrodzie Oliwny w nocy z czwartku na piątek. Po ustanowieniu sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa, gdy objawił nam, że do końca nas umiłował, udał się do ogrodu Getsemani, by przygotować się na mękę i śmierć krzyżową. Dlatego odprawianie Godziny Świętej łączy się z nocą Wielkiego Czwartku oraz z każdym czwartkiem przed pierwszym piątkiem miesiąca.
Celem odprawiania Godziny Świętej jest wynagradzanie za niewdzięczność, jaką odbiera Serce Jezusa. W Paray-le-Monial Chrystus mówił do św. Małgorzaty Marii: „We wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi”.

Ta prywatna praktyka związana z tzw. wielkim objawieniem Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii została rozszerzona na cały Kościół i nazwana Godziną Świętą. Jan Paweł II w liście apostolskim do biskupów z 1980 r. o kulcie Najświętszej Eucharystii wymienia Godzinę Świętą wśród różnych form pobożności eucharystycznej. W naszej parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00 gromadzimy się na adoracji Najświętszego Sakramentu – tzw. „Godzinie Świętej”. Rozważania przygotowują członkowie Straży. O godz. 18.00 sprawowana jest Msza św. w intencji członków Straży i o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. odbywa się spotkanie w salce, które rozpoczynamy hymnem Straży Honorowej. Następnie nasz duchowy opiekun, obecnie ks. dr Eugeniusz Ziemann sercanin, wygłasza krótką konferencję na temat kultu Serca Pana Jezusa. Potem zelator pani Zofia Gaudyn, rozprowadza bilety, które zawierają rozważania i wskazówki dobrego życia chrześcijańskiego oparte na naśladownictwie cnót Pana Jezusa i Maryi.

Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów w naszej Ojczyźnie. Wspólnie z Różami Różańcowymi włączamy się we wszystkie wydarzenia życia religijnego w parafii. Straż Honorowa wymieniając się czuwa na modlitwie przed Najświętszy Sakramentem. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz inne modlitwy do Serca Pana Jezusa. Wraz z Różami Różańcowymi ubieramy ołtarze na uroczystość Bożego Ciała. Pamiętamy o bliskich naszym sercu osobach, które potrzebują naszej obecności, pomocnej dłoni a nade wszystko naszej modlitwy.

Jesteśmy przekonani, że działalność naszej wspólnoty Straży Honorowej NSPJ będzie stopniowo rozwijała się i będzie następował również rozwój duchowy wszystkich członków.

Więcej zdjęć na stronie parafii Dobrego Pasterza w Lublinie: http://lublin.scj.pl/cms/content/view/2595/145/

Źródło: http://lublin.scj.pl/cms/content/view/2596/67/