Uroczysty charakter Mszy Świętej w dniu 1 października 2017 roku o godz. 7:30 upamiętnił kolejną, 37. rocznicę powstania Stowarzyszenia Żywego Różańca w naszej parafii pw. Dobrego Pasterza w Lublinie.

Mszę Świętą, koncelebrowaną, odprawił duchowy opiekun Róż Żywego Różańca – Ksiądz Proboszcz Andrzej Gruszka SCJ, zawierzając Niepokalanemu Sercu Maryi całą naszą parafię, wszystkie rodziny, modlitwy, czyny, trudy i radości dnia codziennego.

Oprawę Liturgiczną Mszy Świętej przygotowały i prowadziły Róże Różańcowe pod nadzorem i czynnym udziałem pani Zofii Gaudyn – głównej zelator wszystkich Róż.

Modliliśmy się za:

- Kościół Święty, winnicę Chrystusa, aby nie brakowało tych, z którzy z ochotą podejmą w niej pracę;

- za całą wspólnotę Róż Żywego Różańca w 37 rocznicę istnienia oraz o nowych członków do Stowarzyszenia, aby rozważając w modlitwie życie Pana Jezusa i jego Matki, umieli wprowadzać w codzienne życie miłość bliźnich;

- za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje poszukując prawdziwego dobra powierzonych im społeczeństw;

- za dzieci, młodzież, studentów, o mądrość, miłość i zaufanie dla Maryi Matki Różańcowej w rozpoczynającym się miesiącu październiku;

- za zmarłych: byłe Róże Różańcowe,rodziców, krewnych,przyjaciół,o dar życia wiecznego;

- za całą wspólnotę,wszystkich zgromadzonych o umiejętności potwierdzania wierności Panu Bogu, przez Niepokalane Serce Maryi Matki w kolejnych dniach rozpoczynającego się miesiąca października - odmawiając codziennie Różaniec.

Dary ofiarne składane procesyjnie podczas Mszy Św ofiarowane były z głębi naszych serc i stanowiły  wyraz miłości do Boga, jego Syna i Matki Różańcowej:

Świeca – symbol Chrystusa , Światłości – Światła, dająca nadzieję i życie;

Kwiaty – symbol piękna, miłości, prostoty, dobroci i szczerości ludzkich serc;

Chleb i Wino – symbol Eucharystii,która ma nas posilać w drodze do wiecznego szczęścia;

Uroczysta Msza Święta zakończyła się zaproszeniem Księdza Proboszcza na spotkanie organizacyjne zachęcające do wstąpienia  w szeregi różnych  wspólnot w celu pogłębiania swojej wiary.

„Spodobało się Bogu zbawić człowieka nie pojedynczo, bez wzajemnych więzi, ale uczynić z nich wspólnotę."

Przy naszej parafii w Lublinie aktualnie działa 17 Róż Żywego Różańca – każdy, to pragnie modlić się we wspólnocie, może zgłosić się do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do pani Zofii Gaudyn, aby wstąpić do naszego Stowarzyszenia. Modląc się we wspólnocie nigdy nie jesteś sam.     

Oprócz Żywego Różańca przy naszej Parafii działa również wiele innych wspólnot, w których również można pogłębiać swoją wiarę. Wspólna modlitwa ma większą moc.  Zatem zastanów się i  ZAPRASZAMY !

[Parafialne Stowarzyszenie Żywego Różańca]

Więcej zdjęć na stronie lubelskiej parafii: http://lublin.scj.pl/cms/content/view/2751/145/