Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Zarazem jest to 100. rocznica śmierci ks. dr Jana Ślósarza, który był fundatorem i budowniczym kaplicy “Na Ślósarzówce”. Kościółek w stanie surowym stanął w sierpniu 1894r. Tynkowanie i urządzanie przeprowadzono wiosną 1895r. Pierwsze nabożeństwo odprawił celebrując sumę ks. Jan Rowski Wincenty – proboszcz z Mszany dnia 2 sierpnia 1895r. w uroczystość Patronki Kościółka Matki Boskiej Anielskiej.

W 1912 ks. Jan Ślósarz dokończył budowę kościoła i postarał się o utworzenie parafii. W kościele znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca fundator i budowniczego tzw. Górnego Kościoła w Węglówce.

Źródło: http://kmy.pl/suma-odpustowa-ku-czci-matki-bozej-anielskiej-w-weglowce/