„Administrować dobrze naszym dziedzictwem jest czymś więcej niż tylko zaoszczędzić pieniądze i uniknąć marnotrawstwa”.

Tymi słowami ks. Luca Zottoli SCJ - ekonom generalny rozpoczął spotkanie ekonomów sercańskich prowincji i dystryktów, które odbywa się w tym tygodniu (1 do 5 maja 2017 r.) w Centrum Konferencyjnym Villa Aurelia w Rzymie. Bierze w nim udział 23 ekonomów z różnych jednostek wraz z członkami Generalnej Komisji Finansowej (General Finance Commision). Polskę reprezentuje ks. Marek Romańczyk SCJ - ekonom prowincjalny.

Aspekt ekonomiczny nie może być postrzegany z pewnym dystansem, jakby to była sprawa dla specjalistów. To dotyczy nas wszystkich!” - powiedział ks. Heiner Wilmer SCJ. Według Ojca generała ekonomia w życiu religijnym jest termometrem naszej wierności Ewangelii. Przełożony Generalny wskazał również 5 elementów polityki ekonomicznej Zgromadzenia: biuro rozwoju, które pozwala na pozyskanie środków zewnętrznych dla Zgromadzenia; powstawanie wspólnot w nowych miejscach; zdolność do samoutrzymania się; poprawa organizacji sekretariatów dobroczyńców i utworzenie funduszu emerytalnego i opieki zdrowotnej dla chorych współbraci w podeszłym wieku.

Prawdziwym bogactwem Zgromadzenia nie są dobra materialne, ale ludzie. Tak więc najlepszą inwestycją jest formacja ciągła. Z tego powodu w 2018 roku odbędzie się szkolenie dla przyszłych ekonomów.

Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia pani Stefanii Cametti, która cieszy się dużym doświadczeniem międzynarodowym i jest obecnie współpracownikiem administracji generalnej w tworzeniu pilotażowego projektu szpitala w Albanii. „Jest bardzo ważne, aby współpracować z władzami lokalnymi w celu zapewnienia ciągłości finansowania projektu” - powiedziała pani Stefania.

Pan Rocco Conte - członek organizacji pozarządowej Świeccy Trzeciego Świata (Laici Terzo Mondo) - organizacji świeckich założonej przez sercanów - wyjaśnił znaczenie słowa "projekt" i procesy z nim związane. „Należy podkreślić niemożliwość wykorzystania środków projektowych do innych celów. Wartość projektu jest mierzona w czasie jego ciągłości."

W sesji popołudniowej podczas prac w grupach uczestnicy próbowali wyobrazić sobie i stworzyć zrównoważony projekt przy użyciu kryteriów przedstawionych przez prelegentów w godzinach porannych.

Punktem kulminacyjnym tego dnia było wystąpienie ekonoma generalnego. Mówił on w jaki sposób uzyskiwać środki zewnętrzne dla zgromadzenia i jak administrować posiadanymi już dobrami. Ponadto zaprezentował następujące kwestie: prezentowanie budżetu; kryteria dostępu do FAG; celebracja Mszy świętych; ustanowienie polityki wsparcia rodzin, z których wywodzą się nasi współbracia; alternatywne inwestycje i podział dóbr z kasy wspólnej. Podsumowując powiedział, że ekonom, który chce żyć Ewangelią musi zdobywanie wiedzę i przestrzegać prawo pracy i przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju.

Uczestnicy na zakończenie mieli okazję zapoznać się z dwoma konkretnymi projektami: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT działające w Polsce i pilotażowy projekt szpitala w Albanii.

[ks. Radosław Warenda SCJ]

Informacje na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano