Od 8 do 11 listopada 2016 r. w sercańskim seminarium w Almada (Portugalia) odbyło się doroczne spotkanie animatorów misyjnych (ANIMAG - Animadores Missionarios Ad Gentes) zrzeszonych w Instytucie Misjonarzy Ad Gentes (IMAG). Wzięło w nim udział ponad 50 osób z różnych instytutów zakonnych i świeckich dedykowanych pracy misyjnej oraz komunikacji. Temat spotkania brzmiał następująco: "Aeropag misji. Komunikacja jako miejsce spotkania". W trakcie spotkania odbywały się konferencje, panele, dyskusje. Był też czas na modlitwę i spotkania. Ostatniego dnia gościem specjalnym był bp Jose Ornelas Carvalho SCJ, ordynariusz diecezji Setubal, sercanin. Mówił on m.in. o pięknie komunikacji, a następnie przewodniczył Mszy świętej kończącej całe spotkanie.

Zdjęcia na stronie prowincji portugalskiej: http://www.dehonianos.org/portal/assembleia-anual-imaganimag/