Peryferie to wyrażenie drogie papieżowi Franciszkowi, a także Założycielowi Zgromadzenia Księży Sercanów. Biskupi sercańscy w większości przypadków pełnią posługę na peryferiach Kościoła. Quarticciolo to dzielnica na peryferiach Rzymu, na terenie której sercanie posługują w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Biskupi sercańscy udali się tam w niedzielę, 21 stycznia 2018 r., gdzie napotkali świeżą i konkretną wiarę wspólnoty zdolnej do ciepłego powitania. Bp Gaetano di Pierro z Moramanga na Madagaskarze, w swej homilii skupił się na miłości Boga, który niestrudzenie wzywa wszystkich do powołania dla dobra wszystkich.

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego została erygowana dekretem "Cum in regione" przez ówczesnego wikariusza generalnego diecezji rzymskiej, kardynała Francesco Marchetti Selvaggiani 25 listopada 1948 roku. Jednak sercanie rozpoczęli swą posługę w rzymskiej dzielnicy Quarticciolo już w 1942 roku.