Rozpoczynamy już 17. rok działalności. Zbliża się nasza pełnoletniość i wypada się do niej dobrze przygotować. Proponujemy zatem udział w programie rozwoju duchowego pt. „BOGActwo przedsiębiorcy. Dla ziemi i dla nieba”. Jego podstawowym założeniem jest przekonanie, że Pismo święte jest księgą, przez którą przemawia sam Bóg. Sięgnięcie do Jego słów umożliwia radykalną reformę życia, bo są to słowa dające wskazówki, ale jednocześnie siłę do ich realizacji.

„Nie starajcie się mówić, że Biblia jest ważna. Jej ważność jest aksjomatem. (…) Nie brońcie Słowa Bożego, ale o nim świadczcie. (…) Zaufajcie Słowu.”

Tak pisał. Czy potrafimy, tak jak autor tych słów – pastor Dietrich Bonhoeffer – zaufać Słowu? Konfrontacja z wymogami Słowa Bożego może być bolesna. Dlatego udział w naszym programie będzie wymagał wewnętrznej odwagi i otwartości. Zapraszamy do wspólnego przeżycia przygody intelektualnej i duchowej, która – jak ufamy – może bardzo wpłynąć na nasze życie, ukazując zupełnie nowe perspektywy i dając wielką wolność. Bóg hojnie nas obdarował w różnych wymiarach życia. Dysponujemy wielkim bogactwem, ale warto pamiętać, od Kogo ono pochodzi i czemu ma służyć.

Zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa TALENT w 2017 roku oraz na stronę BOGActwoPrzedsiebiorcy.pl

[ks. Grzegorz Piątek SCJ]