Zwracamy się dziś w stronę Eucharystii, gdyż świętujemy Boże Ciało i Bożą Krew.

Na temat ten możemy w tym roku spojrzeć pod kątem programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie” ze szczególnym uwzględnieniem „Wielkiej tajemnicy wiary”.

Jak zrozumieć Eucharystię? Święty Jan Paweł II proponuje następujące podejście: Eucharystia-Ofiara, gdzie spotkamy się z Golgotą, Krzyżem i przyjściem Chrystusa w chwale; Eucharystia-Komunia, gdzie Chrystus jednoczy się z nami; Eucharystia-Obecność, gdzie gromadzimy się przy Panu.

Papież Paweł VI mówił: „Chrystus jest obecny, gdy Kościół się modli, gdy wykonuje dzieła miłosierdzia, gdy mieszka w sercach wiernych; przez Wiarę i Miłość jest obecny w Kościele głoszącym Ewangelię… a w najwybitniejszy sposób Chrystus jest obecny w Kościele w Sakramencie Eucharystii, … gdyż zawiera Ona … samego Chrystusa i jest jakby uwieńczeniem życia duchowego i celem wszystkich sakramentów”.

Poznajmy Boga przy łamaniu chleba.

W naszych parafiach sercańskich przeżyliśmy ten dzień z radością i wielką wdzięcznością Bogu za Jego OBECNOŚĆ wśród nas.

Ze słowami wdzięczności i tekstami opisującymi tę Uroczystość i mnóstwem zdjęć możemy zapoznać się na stronach parafii i ich portalach społecznościowych.

Bełchatów | Glisne | Pliszczyn | Sosnowiec | Stopnica | Kalisz | Ostrowiec Świętokrzyski | Lublin

ks. Zdzisław Huber SCJ