Człowiek i Bóg, Bóg i człowiek w tajemniczy sposób należą do siebie – 
oto przesłanie  bożonarodzeniowej nocy. 
Bóg jest zawsze tam, gdzie jest człowiek – oto nadzieja naszej bożonarodzeniowej wiary.  

W Jezusie Chrystusie Bóg zniża się ku człowiekowi,
stawia się w naszej pozycji i otwiera przestrzeń pełnego miłości spotkania. 
To Emmanuel, Bóg z nami.
Niech nasze serca wypowiedzą Bogu modlitwę zawierzenia, że Ten,
który przyjdzie w znaku ciała, może zdziałać wielkie rzeczy.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego życzy

ks. Wiesław Święch SCJ

prowincjał