Bp Józef Wróbel przewodniczącym Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Biskupi polscy wybrali nowego przewodniczącego w miejsce emerytowanego abp. Hosera.

Bp prof. Józef Wróbel jest bioetykiem, kierownikiem Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii KUL i biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej.

Został wybrany w miejsce abp. H. Hosera podczas zakończonego dzisiaj zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Do jego zadań, jako nowego przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, będzie należało monitorowanie sytuacji bioetycznej od strony moralnej i prawnej.

Zmiana przewodniczącego była podyktowana regulaminem Konferencji Episkopatu Polski, według którego na czele zespołu nie może stać biskup emerytowany. Abp Hoser pozostanie jednak członkiem komisji.

Józef Wróbel urodził się 18 października 1952 roku w Bestwinie k. Bielska-Białej. W tej miejscowości uczęszczał do szkoły podstawowej. W latach 1967-1971 kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu. W latach 1971-1973 studiował na Pomaturalnym Studium Technicznym oraz Politechnice Łódzkiej (filii w Bielsku-Białej). W grudniu 1973 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (księży sercanów).

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa. W ramach seminarium z historii kościoła pisał monografię "Szkic historyczny parafii Mychów". W sierpniu 1980 r. rozpoczął studia specjalistyczne z teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej (Uniwersytet Laterański) w Rzymie. W roku akademickim 1983/1984 był studentem Wydziału Teologii uniwersytetu katolickiego we Fryburgu w Szwajcarii. Studia doktoranckie ukończył w czerwcu 1985 r., uzyskując tytuł doktora teologii moralnej.

Po powrocie do Polski w 1985 r. pełnił obowiązki wikarego w parafii Węglówka (k. Mszany Dolnej), a także rozpoczął wykłady z etyki i teologii moralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W latach 1986 i 1987 pełnił obowiązki sekretarza Prowincji Polskiej Księży Sercanów.

W 1987 roku nostryfikował doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1 października 1987 r. rozpoczął na tej uczelni pracę dydaktyczno-naukową. W latach 1990-1993 pełnił funkcję rektora w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Obok wykonywanych funkcji administracyjnych, wychowawczych i dydaktycznych, był też organizatorem lub współorganizatorem konferencji, sympozjów, sesji, zjazdów, paneli oraz akademii o profilu naukowym i rocznicowym, w tym również międzynarodowych.

Jako rektor seminarium razem z prefektem i alumnami nadał nowy kształt i upowszechnił dwumiesięcznik dla osób chorych i samotnych "Wstań".

W 1999 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku został mianowany kierownikiem nowoutworzonej przy Instytucie Teologii Moralnej KUL Katedry Teologii Życia. W latach 1999-2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Etycznej przy Akademii Medycznej w Lublinie.

30 listopada 2000 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem ordynariuszem diecezji Helsinki. 27 stycznia 2001 r. otrzymał święcenia biskupie w Helsinkach.

Od 1 lipca 2008 r. jest biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej.

Księdzu biskupowi życzymy wielu łask Bożych i prowadzenia przez Ducha Świętego w jego posłudze.

Źródło: http://lublin.gosc.pl/doc/4562172.Bp-Jozef-Wrobel-przewodniczacym-Zespolu-Ekspertow-Konferencji