Po siedmiu dniach intensywnej pracy, uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył przełożony generalny ks. Heiner Wilmer, zakończyło się międzynarodowe spotkanie sercańskich sekretarzy. W swojej homilii ks. Wilmer przywołał słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, który mówił, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Zachęcał sekretarzy, aby w swojej ważnej pracy naśladować przykład Chrystusa, który całe swe życie ofiarował misji do jakiej został posłany. Ojciec generał przypomniał jak ważna jest osoba sekretarza dla całej prowincji czy regionu, o czym sami mogli się przekonać podczas kolejnych dni formacyjnych dla nich przygotowanych.

Było wiele tematów, którymi zajmowano się podczas tego spotkania, gdyż na sekretarzu spoczywa wiele obowiązków, często trudnych i wymagających delikatności oraz dyskrecji. Kilka sesji warsztatów zostało poświęconych najtrudniejszym przypadkom, z jakimi spotykają się w swojej pracy, i poznawaniu procedur prawnych, które służą ich rozwiązaniu.

Pośród innych kwestii omawiano także sprawy związane ze statystykami i komunikacją. W przypadku tych pierwszych ważne jest, aby pamiętać, że nie chodzi tu tylko o liczby i tabelki, ale realia życia, które się za nimi kryją. Statystyki mają pomóc w poznaniu dynamiki życia i rozwoju poszczególnych jednostek, która jest tak ważna dla życia całego Zgromadzenia. Z danych zebranych na przestrzeni czasu uważny obserwator może wyciągnąć wnioski na temat przeszłości i lepiej przygotować się na nadchodzącą przyszłość. W kwestii komunikacji mamy do zagospodarowania olbrzymie pole, jakim jest świat cyfrowy, wirtualny. Należy to czynić z pasją i mądrością, mając świadomość możliwości i ograniczeń, jakie nowe media ze sobą niosą.

Sekretarze otrzymali także cenne wskazówki dotyczące organizacji archiwum bieżącego i historycznego, których udzielił ks. Józef Golonka, archiwista generalny. Była także mowa o przygotowaniu i przebiegu obrad rad prowincjalnych. Archiwa zbierają i gromadzą pamięć o naszej historii, dlatego nie można zaniedbać tego tak ważnego obowiązku, jaki także spoczywa na sekretarzach. W tym celu zorganizowano również wycieczkę do Tajnego Archiwum Watykanu, gdzie uczestnicy spotkania spacerując pomiędzy kilometrami regałów pełnych bezcennych dokumentów nie tylko dla Kościoła, ale i ludzkości, mogli się o tym naocznie przekonać.

Całe spotkanie przebiegło w ciepłej braterskiej atmosferze, co sprzyjało pracy. Uczestnicy podkreślali na jego zakończenie jakość zaproszonych gości i wartościowość ich wystąpień, co z pewnością pomoże im lepiej wypełniać obowiązki sekretarza, które przez samych sekretarzy została określona jako prawdziwa służba. Opuszczając Rzym wyrażali swoje uznanie dla doskonałej organizacji i niezwykłej gościnności z jaką, jak zawsze zresztą, spotkali się w naszym sercańskim Kolegium.

[Dk. Amadeo Tocci SCJ]