Komitet przygotowawczy IX Konferencji Generalnej zebrał się w Rzymie w dniach 6-10 listopada 2017 r., aby zorganizować wydarzenie, które odbędzie się w lipcu 2018 r. W Manili (Filipiny). Temat spotkania to „Wierność Ewangelii i naszemu charyzmatowi poprzez formację w odpowiedzi na wyzwania społeczne”. Polską prowincję reprezentować będą ks. Wiesław Święch SCJ (prowincjał), ks. Grzegorz Piątek SCJ (członek komisji przygotowawczej) i ks. Leszek Poleszak SCJ (odpowiedzialny za formację).

Temat spotkania podejmuje społeczne zobowiązania sercanów i ma dwa główne cele: obudzenie Zgromadzenia i formowanie nowego pokolenia, rozwijanie misji dla ubogich.

Aby nie stracić z oczu konkretu podróży, uczestnicy spojrzą w przeszłość, mając na uwadze Ewangelię, Konstytucje i pisma ojca Dehona, łącząc je z problemami społecznymi dnia dzisiejszego.

Poczynając od odpowiedzi otrzymanych od poszczególnych prowincji i dystryktów, zbadamy możliwości, które istnieją dla Zgromadzenia: potrzebę zaangażowania, różnorodność doświadczeń, potrzebę tworzenia nowych uczonych, współpracę ze świeckimi oraz dialog między indywidualnymi wyborami a społecznością. Abyśmy nie zaczynali od początku i aby uwydatnić piękno tego, co już istnieje, każdy podmiot zostanie poproszony o przygotowanie klipu wideo zawierającego znaczącą inicjatywę społeczną.

Przyszła część konferencji potrwa dwa dni, podczas których grupy spotkają się, aby opracować konkretne działania, które będą wyznaczać przyszłość. Trzeba przezwyciężyć pokusę tworzenia dokumentów na rzecz podejmowania decyzji, które są wykonalne. Schemat, który poprowadzi pracę, będzie miał szablon, który pozwoli uczestnikom spojrzeć na przeszłość, zobaczyć teraźniejszość i wychodząc od tego, znaleźć drogę ku przyszłości.

Odpowiedzi prowincji znajdą się w Instrumentum Laboris, podkreślając szanse i wyzwania. Zostanie on wysłany do wszystkich uczestników pod koniec lutego. Dobre przygotowanie to gwarancja sukcesu.

Tekst oryginalny na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano