Drugi dzień spotkania ekonomów (3 maja 2017) poświęcony był refleksji nt. globalnej sytuacji polityczno-ekonomicznej oraz kwestiach ekonomicznych w życiu sercańskim.

Jako pierwszy wystąpił p. Garrett Stinson, konsultant prowincji amerykańskiej. Jego prezentacja szybko przemieniła się w dyskusję i dzielenie się obecną sytuacją polityczną w różnych zakątkach świata, szczególnie w krajach gdzie polityka ma silny wpływ na gospodarkę, a w konsekwencji na sytuację ekonomiczną naszych wspólnot.

"Byłoby wielkim błędem patrzeć na ekonomię naszych wspólnot w oderwaniu od kryteriów duchowych" - powiedział ks. Lorival João Back, członek Generalnej komisji finansowej. Dodał, że bogactwem, którego nie brakuje w żadnej z naszych wspólnot jest nade wszystko dziedzictwo charyzmatu pozostawione nam przez o. Dehona. Dobra materialne mają dla nas tylko jeden cel: służyć osobom, a w konsekwencji ewangelizacji. Ubóstwo jako ślub musi uczynić nas wolnymi dla świata. Dobrego ekonoma można porównać do ojca rodziny, który jest zdolny spoglądać w przyszłość nie obawiając się dialogu.

Podczas prac w grupach ekonomom został dany czas na podzielenie się swoimi troskami i radościami. Mogli także skonfrotować się z pytaniami: Jakie są ich największe problemy, które spędzają im sen z powiek. W czym odnieśli sukcesy i jakimi pozytywnymi owocami swojej pracy mogą się podzielić? Które kwestie najbardziej zainteresowały ich w wystąpieniu Ojca generała i ekonoma generalnego? Co chcieliby zasugerować zarządowi generalnemu?

Popołudnie zajęła prezentacja kilku dzieł przygotowana przez członków Generalnej Komisji Finansowej. Diakon David Nagel SCJ (USA) opowiadał o szkole im. św. Józefa do której uczęszczają Indianie. Później zaprezentował jak funkcjonuje biuro dobroczyńców, które pozyskuje środki finansowe dla tej szkoły. Wspomniał także o kilku innych dziełach prowadzonych przez sercanów w Stanach Zjednoczonych. Następnie głos zabrał ks. Jesus Valdezate z Hiszpanii (ESP), który również opowiadał o funkcjonowaniu sekretariatu dobroczyńców w swojej ojczyźnie oraz wyjaśnił jak powinny współpracować różne sekretariaty w ramach jednej prowincji.

Fundusz Pomocy Generalnej FAG (Fondo Aiuto Generale) został zaprezentowany przez ks. Alex'a Sapta SCJ. Przypomniał on, że ze środków FAGu wspierane są konkretne dzieła. Przedstawił również sposób samofinansowania się prowincji indonezyjskiej dzięki uprawie ryżu i produkcji oleju palmowego.

Ks. Emile zatrzymał się z kolei na temacie dość szczególnym jakim jest pomoc rodzinom z których pochodzimy. Podkreślił, że nie jest to jedynie gest sprawiedliwości (ponieważ dorastaliśmy tam), ale także gest miłości i obecności.

Wreszcie ks. Gerd Hemken SCJ z Niemiec przedstawił działalność prowincji (GER) w zakresie pozyskiwania funduszy i we współpracy ze stowarzyszeniem Porticus.

Ks. Renato Zanon SCJ z prowincji północno-włoskiej (ITS) przedstawił historię ewolucji wioski dziecięcej w Bolonii. Opowiedział jak od pomysłu doszło do aktywnej i owocnej współpracy ze świeckimi. Pod koniec dnia ks. José Luis González Domínguez SCJ przedstawił działania, które mają miejsce w Ekwador.

[ks. Radosław Warenda SCJ]

Informacje na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano