W dniu 11 listopada 2016 roku, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskim została odprawiona Msza Święta dziękczynna za Ojczyznę, której przewodniczył ks. kanonik Bohdan Przysucha w asyście proboszcza, ks. Adama Gucwy SCJ. Ksiądz Kanonik wygłosił kazanie patriotyczne do licznie zgromadzonych wiernych. Podkreślił w nim rolę kolejnych pokoleń Polaków w walce o odzyskanie niepodległości, ich wiarę w Boga, trwanie przy Chrystusie i Jego Matce. Im wszystkim winni jesteśmy cześć, pamięć i modlitwę w podzięce za dar niepodległości. Po Mszy świętej wszyscy wierni w procesji różańcowej przeszli na cmentarz parafialny, gdzie przy pomniku powstańców z 1863 r. modlitwą za Ojczyznę zakończono procesję. Następnie przybyłe delegacje złożyły na pomniku wiązanki kwiatów: - w imieniu Rady Miasta Ostrowca Św. i p. Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego wiązankę złożył Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Stanisław Choinka, - w imieniu mieszkańców Denkowa, wiązanki złożyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Denkowa oraz przedstawiciele Rady Osiedla Denków. Na zakończenie, słowa podziękowania za udział w tej podniosłej uroczystości, skierował Prezes Towarzystwa Przyjaciół Denkowa - Leszek Pasek. Dziękując w szczególności proboszczowi ks. Adamowi Gucwie SCJ, za kultywowanie patriotycznych tradycji w parafii oraz organizację tej pięknej uroczystości. Dziękujemy także p. Tomaszowi Gębce – asystentowi Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, za okazaną pomoc i wsparcie oraz p. Mirosławowi Paterowi za wykonane zdjęcia.

Źródło: www.ostrowiec.profeto.pl