Po niedzieli (23 lipca) poświęconej poznawaniu zarówno buddyjskich, jak i katolickich zakątków Indonezji, uczestnicy Międzynarodowego Seminarium Teologicznego wznowili pracę.

Na poniedziałek 24 lipca 2017 r. zaplanowano czas na dokonanie przeglądu prac wykonanych w komisjach kontynentalnych jeszcze przed seminarium. Owoce prac komisji zostały zaprezentowane w poprzednich dniach. Podzieleni na siedem grup uczestnicy skupili się na dwóch głównych punktach: dotychczasowej pracy i pracy, którą należy wykonać w przyszłości. W swoich dyskusjach wzięli pod uwagę wystąpienia s. Nicla Spezzati i prezentacji z Centro Studi Dehoniani (Centrum Studiów Dehoniańskich) przedstawionej przez ks. Juanjo Arnaiz Ecker SCJ. Jak zostało wcześniej powiedziane, CSD traktuje charyzmat nie jako muzealny eksponat, który ma chronić, ale jako laboratorium.

Jeśli chodzi o przyszłość, uczestnicy zostali poproszeni o wybranie jednej z form pobożności wymienionych w sprawozdaniach komisji, które według nich wpływają i wzmacniają tożsamość sercańską. Wśród pytań zaproponowanych we wprowadzeniu przez ks. Stefan Tertünte, SCJ znalazło się m.in. takie pytanie: "Jak możemy kontynuować naszą drogę? Do czego zmierzamy?"

Trzy sesje poświęcone były pracom komisji, a wyniki zostaną przedstawione we wtorek, 25 lipca. Piąty dzień seminarium zakończył się Mszą świętą z elementami kulturowymi z Jawy i Sumatry. Eucharystiu przewodniczył ks. Aloysius Yudistiro Adi Fitri SCJ.

Więcej zdjęć z poniedziałku znajdziecie tutaj: https://photos.google.com/share