W dniu 13 marca 2017 r., w przeddzień rocznicy urodzin ojca Dehona, założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, wspólnoty z Paryża, Maisons-Alfort i Massy udały się do opactwa Saint Louis du Temple w Vauhallan, aby przeżyć swój dzień skupienia.

Ojciec Pierre Guéna SCJ, kierownik duchowy domu formacyjnego w Paryżu, wygłosił dwie konferencje. Pierwsza dotyczyła czterech pieśni Cierpiącego Sługi, jakie opisano w Księdze proroka Izajasza. Te piosenki opowiadają o cechach cierpiącego Sługi: dostępność, działanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju, cierpienia ponoszone za grzechy nie tylko wybranych osób, ale i wszystkich narodów. On oddaje w ofierze odkupieńczą ofiarę, jako kapłan, prorok, król... Wszystkie te przymiotniki w Nowym Testamencie mówią o Chrystusie, w opowieści o pasji, w Listach Pawłowych i św. Piotra, a zwłaszcza w Liście do Hebrajczyków. Chrystus jawi się jako obraz cierpiącego Sługi, którego przyjście przewidział i przepowiedział prorok.

W skupieniu wzięło udział 14 współbraci. Wśród nich kilku polskich sercanów, którzy od lat posługują we Francji, m.in. ks. Jerzy Deptuła SCJ i ks. Stanisław Wawro SCJ. Wszyscy uczestnicy zaangażowali się w lekture i rozważanie Słowa Bożego, a następnie, wraz ze wspólnotą monastyczną, odprawili Mszę świętą, której przewodniczył ks. Guéna.

Po południu ks. Guena powrócił do tematu cierpiącego Sługi, o którym pisał prorok Izajasz. Wskazał on na Reguły naszego Zgromadzenia, które zawierają w sobie podobną tematykę, np. oblacja, ofiara, wynagrodzenie. To, co tak bliskie jest duchowości sercańskiej, możemy bez trudu odnaleźć w księdze Izajasza.Sercanie w zjednoczeniu z Chrystusem podejmują się życia w duchu miłości i wynagrodzenia, aby przybliżyć panowanie Jezusowego Serca w duszach i społeczeństwach.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał kopię listu Ojca Generała, ks. Heinera Wilmera SCJ, z okazji rocznicy urodzin naszego Założyciela. Spotkanie zwieńczyła wspólnym odmówieniem Nieszporów.

Źródło: http://scjef.org/journee-de-recollection-pour-les-communautes-dehoniennes-de-paris.html