Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Tegoroczne dni szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan odbywały się pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14–20). Również w naszej wspólnocie nie brakowało w tych dniach modlitwy i refleksji związanej z tematyką braku jedności pośród wyznawców Chrystusa.  Włączyliśmy się również w bogaty program obchodów tygodnia jedności  w Lublinie. Wzięliśmy udział w ekumenicznym koncercie w Filharmonii Lubelskiej oraz nabożeństwie ekumenicznym w katedrze prawosławnej.

Natomiast tradycyjnie dnia 2 lutego przeżywaliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, który zawsze wypada w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu, oprócz świątecznego obiadu i wspólnej kawy wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Ordynariusza i biskupów pomocniczych naszej diecezji, jak również przedstawicieli różnych wspólnot zakonnych.

Więcej zdjęć na stronie Postulatu: www.pliszczyn.scj.pl