Działalność biznesowa prowadzona jest w bardzo konkretnych warunkach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Współczesny jej kontekst wydaje się szczególnie złożony i trudny. „Bożek własności, utopia liberalnej demokracji, rozpasany konsumpcjonizm oraz wszelkie swobody obyczajowe całkowicie zastąpiły tradycyjne wartości, zdrowy rozsądek, umiar, przyzwoitość, roztropność czy oszczędność. Mają nam wystarczyć zaklęcia o prywatyzacji, cyfryzacji czy globalizacji i wiara w to, że będzie tylko dobrze i na bogato (…)”. Tak niedawno posumował sytuację znany ekonomista Janusz Szewczak. Przypomina ponadto o fali bankructw i niewyobrażalnej skali zadłużenia w świecie sięgającej 217 bilionów dolarów. Obrazowo dodaje: „Dwa krwiożercze bliźniaki – spekulacja i zadłużenie – trzymają świat w żelaznym uścisku, a poker oszustów trwa w najlepsze”.

Wobec wielkiej skali problemów można się zniechęcić i przerazić. Można też poprzestać na krytyce i obrażeniu się na rzeczywistość. Ale można też spojrzeć z odwagą, poczuciem odpowiedzialności i misji. Ta ostatnia postawa widoczna jest u wielu katolickich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w corocznych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez Duszpasterstwo TALENT. Owszem, twardo stąpają po ziemi i doświadczają negatywnych skutków opisanych przez J. Szewczaka zjawisk. Wiedzą jednak, że świat jest w ręku Boga, a my jesteśmy zaproszeni do współpracy z Nim. Pewnie dlatego poświęcają czas na modlitwę, refleksję i dyskusję podczas rekolekcyjnych ćwiczeń. Dają też świadectwo, jak radzą sobie z wyzwaniami, jak umacniają więzy z bliskimi i z Bogiem, skąd czerpią siłę do przebaczania i twórczego działania.

W tym roku w talentowych rekolekcjach wzięło udział ok. 120 osób (dodatkowo w wielkopostnym dniu skupienia w Trzciance uczestniczyło 20 przedsiębiorców). Rekolekcje prowadzili bp Andrzej Siemieniewski (Gródek n. Dunajcem), Igor Gielniak (Kraków) i ks. Rafał Ostrowski (Kazimierz Dolny). Poruszono tematy dotyczące królestwa Bożego, prowadzenia biznesu w oparciu o żywą wiarę i pokory, która ma wielką rolę w kształtowaniu życia duchowego ludzi wierzących. Z rekolekcyjnego nauczania i wypowiedzi uczestników wyłonił się szereg wskazówek do prowadzenia biznesu po Bożemu. Oto niektóre z nich: dążyć do „nawrócenia portfela” (to jedno z najtrudniejszych zadań); na modlitwie słuchać Boga; trwać w prawdzie; być solidnym; wierzyć Bogu; być wiernym hierarchii wartości; zarządzać w duchu służby; rozeznawać, co jest wolą Bożą; dbać o bliskich, unikając pracoholizmu; wykorzystywać dar wolnej woli i talenty.

Już dziś zachęcamy do zarezerwowania czasu na przyszłoroczne rekolekcje.


Posłuchaj co mówili uczestnicy i zobacz co działo się na rekolekcjach wielkopostnych:

Źródło: http://www.duszpasterstwotalent.pl/fenomen-rekolekcji/