Trzeci i ostatni roboczy dzień spotkania Przełożonych Wyższych z prowincji europejskich, które odbywało się w Foligno, poświęciło sprawom formacji. Ks. Zeferino Policarpo SCJ - odpowiedzialny za kwestie formacji z ramienia Zarządu Generalnego - przedstawił aktualną sytuację na poszczególnych kontynentach. W swojej prezentacji omówił nie tylko kwestie prawne, ale także działalność powołaniową i formację stałą. Przedstawił także to wszystko, co udało się wypracować do chwili obecnej podczas różnych spotkań odpowiedzialnych za formację (rektorów seminariów, mistrzów nowicjatu). Przypomniał również wskazania, które zostały przedstawione w dokumentach z Kapituły generalnej, Liście programowym oraz Ratio Formationis Generalis.

Aby stawić czoła wyzwaniu, jakim jest międzynarodowość, potrzeba poświęcić coś ze swej autonomii, żyć autentyczną pokorą i uwolnić się z choroby autoreferencji, która każe nam wszystko odnosić do siebie.

Jako owoc dyskusji wysunięto 5 propozycji. Ich celem nie jest zamknięcie istniejących domów formacyjnych, ale wzmocnić współpracę międzyprowincjalną, ze względu na bardziej racjonalną i efektywną politykę formacyjną.

1. Czy jesteśmy zgodni, aby podjąć wspólną drogę formacji początkowej w Europie?
2. Proponujemy wspólnie przemyśleć organizację nowicjatów i seminariów w Europie, biorąc pod uwagę względy językowe (języki słowiańskie, romańskie, germańskie) i realne potrzeby.
3. Proponujemy lepszą współpracę pomiędzy istniejącymi centrami formacyjnymi.
4. Proponujemy, aby jakaś część formacji zakonnej naszych kandydatów odbywała się w innej prowincji, szczególnie w środowisku ubogim ("na peryferiach Kościoła" o których mówi papież Franciszek).
5. Proponujemy stworzyć listę współbraci, którzy mogli by utworzyć międzynarodowego zespołu formatorów.

Na zakończenie spotkania ks. Artur Sanecki SCJ - radny generalny, przedstawił działania Zarządu generalnego: wizyta kanoniczna w Europie (od września 2017 do marca 2018); Konferencja kontynentalna w Europie wspierana przez Europejską Komisję Teologiczną.

Po południu uczestnicy spotkania udali się do Asyżu i odprawili Mszę świętą w bazylice Matki Bożej Anielskiej.

Spotkanie zakończyło się w piątek rano wspólną Mszą świętą. Następne spotkanie przełożonych z Europy odbędzie się w Madrycie (Hiszpania) w dniach 17-18 kwietnia 2018 r.

[ks. Radosław Warenda SCJ]

Spotkanie Przełożonych Wyższych w Foligno:
- dzień 1. Przyjąć przyszłych Europejczyków
- dzień 2. Wzmocnić wolontariat, zreorganizować struktury