32. Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa trwa w sobotę, 17 czerwca na Jasnej Górze. Pod hasłem „W Sercu Chrystusa lśni blask Serca Jego Matki” modli się ok. 3 tys. osób.

Na pielgrzymkę przyjeżdżają członkowie Arcybractwa z ośrodków w całej Polsce, siostry wizytki, w których krakowskim klasztorze znajduje się główna siedziba Arcybractwa oraz księża duszpasterze.

Centralnym punktem całodniowego spotkania była Msza św. o godz. 15.00 w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego, delegata KEP ds. Arcybractwa Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa, biskupa pomocniczego diec. tarnowskiej. Mszę św. koncelebrował m.in. ks. Józef Gaweł, sercanin, dyrektor krajowy Arcybractwa Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa (oraz ks. Tadeusz Michałek SCJ i ks. Walerian Swoboda SCJ - przyp. redakcji).

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Przybywacie do tego świętego miejsca, aby rozważać słowa św. Jana Pawła II: ‘W sercu Chrystusa lśni blask serca Jego Matki’. Pragniecie oddać chwałę Sercu Jezusowemu przy boku Serca Maryi, które najściślej było z Nim zjednoczone, i które jest bramą do Niego. Niech wasza miłość do Serca Jezusowego lśni blaskiem Jego Matki”.

„Gromadzi nas Serce Pana Jezusa – mówił w homilii bp Stanisław Salaterski – To jest Boża miłość i miłosierdzie, ofiarowane każdemu z nas, potwierdzone męką i śmiercią Pana Jezusa na krzyżu, potwierdzone Jego obecnością w sakramentach świętych, potwierdzone darem Matki Najświętszej, którą dał nam za Matkę, Opiekunkę i Przewodniczkę na całe życie. Ta Boża miłość i miłosierdzie, widoczna w Sercu Jezusa, przemienia nas swoim blaskiem i sprawia, że choć jesteśmy śmiertelnymi i przemijającymi ludźmi, to jednak w jakiejś mierze w każdym z nas może lśnić blask Serca Chrystusa. W jakiejś mierze świat może poznać Pana Boga przez piękno naszego życia, przez nasze czyny. Ta moc przemieniająca jest obecna w Sercu Jezusa i jest skuteczna w życiu ludzi, którzy się na nią otworzą”.

„Godziny spędzone przed Najśw. Sakramentem, godzina obecności przy Sercu Bożym musi sprawiać, abyśmy później, idąc do człowieka, mieli coś dobrego, pięknego, bożego do zaofiarowania mu, by przez to w nim też przybyło nadziei, wiary w lepsze jutro, chęci do przemieniania siebie i świata, w którym jesteśmy. I Straż Honorowa może to wezwanie, tę szansę uczynić jako swoistą misję ewangelizacyjną dla dzisiejszego świata (…) Jeżeli konkretną będzie nasza medytacja, nasza bliskość z Jezusem Eucharystycznym, nasze duchowe przeżycie, jeżeli one się przełożą na taką ludzkość, dobroć, to myślę, że odczytają ludzie blask serca Pana Jezusa także w naszym życiu”.

W czasie Mszy św. miał miejsce akt poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział ks. Józef Gaweł, sercanin, dyrektor krajowy Arcybractwa Straży Honorowej.

Przed Mszą św. w Sali o. Kordeckiego miało miejsce nabożeństwo z uczczeniem relikwiami św. Franciszka Salezego oraz referat ks. Jacka Ryłko SDB z Krakowa. Pielgrzymi odprawili także Drogę Krzyżową na jasnogórskich Wałach, którą poprowadził ks. Przemysław Galwas z Bielska-Białej, a rozważania wygłosili zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce. Tradycyjnie podczas pielgrzymki miało miejsce przyjęcie do Arcybractwa nowych członków.

Pielgrzymi pozostaną na modlitwie na Jasnej Górze do późnych godzin nocnych.

Początki Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourgen-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca. Pragnęła ona, aby celem Straży było szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat.

Główną intencją modlitw stowarzyszenia jest wynagradzanie Sercu Pana Jezusa za grzechy świata i własne. Członkowie Arcybractwa podejmują codziennie 1 godzinę czuwania w jedności z Jezusem Eucharystycznym. Do Ruchu należą zarówno kapłani i siostry zakonne, jak i świeccy: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr

Foto: Marek Kępiński

Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11020