Pod koniec czerwca 2016 roku w trzyosobowym pokoju w tanim kieleckim motelu toczyła się rozmowa o TALENCIE. Trzech mężczyzn dyskutowało o potrzebach polskich przedsiębiorców i możliwościach ich zaspokojenia. W dyskusji okazało się, że za małą uwagę przykłada się do duchowych środków pomocy i warto pomyśleć o zaproszeniu do wspólnej modlitwy, pamiętając o słowach Jezusa:

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,19-20).

Etap przygotowań do powołania grupy modlitewnej przerwała odważna decyzja Marka Świeżego, który nie chciał czekać na formalne powołanie nowej inicjatywy. Zaprosił kilka osób do modlitwy w intencjach naszego Duszpasterstwa i 11 lipca zaczęliśmy się regularnie modlić, stopniowo informując o pomyśle i zapraszając do włączenia się w Grupę Modlitewną TALENTU (GMT). Dzisiaj GMT liczy niemal 100 członków, którzy obejmują swoją modlitwą różne intencje naszej ojczyzny, naszych rodzin i Duszpasterstwa. Modlimy się w przekonaniu, że bez duchowego zaplecza nie sprostamy wyzwaniom i nie zbudujemy prawdziwie Bożego dzieła. Jeśli TALENT ma być elementem budowania cywilizacji miłości, jeśli ma pomagać ludziom biznesu w osiągnięciu zbawienia, to musi stawiać na duchowość.

Grupa zawiązała się w liturgiczne święto patrona Europy św. Benedykta. Człowiek ten pokazał, że konieczne jest łączenie modlitwy i pracy (ora et labora). Owocem zaangażowania się w życie duchowe oraz przemianę świata będzie ład i pokój (ordo et pax). Tego życzmy sobie świętując pierwszą rocznicę powstania GMT.

Jednocześnie zapraszamy do włączenia się w grupę. Szczegółowe informacje w zakładce GMT.