W dniach od 23 do 25 sierpnia 2017 r. z naszej parafii Podwyższenia Świętego Krzyża ze Sosnowca pod przewodnictwem ks. Ryszarda Rydlaka SCJ i ks. Krzysztofa Szlachetki SCJ, wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę na Jubileuszową uroczystość 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej .  

Wielką radością dla wielu z nas była informacja, że stanowiliśmy najliczniejszą grupę pielgrzymów licząca w tym roku 105 uczestników. 

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa, które Pan Jezus skierował do swoich Apostołów "Idźcie i głoście", zachęcając uczestników do dawania świadectwa nie tyko słowem, ale i czynem. 

Wspólne pielgrzymowanie pozwoliło na pogłębienie wiary oraz na pewien proces przemiany, abyśmy byli prawdziwie żywymi i pięknymi brylantami w Koronie Maryi.