Ukazał się nowy numer periodyku "Il nostro frutto" (Nasz owoc). Jest to czasopismo o charakterze informacyjnym wydawanym raz w roku przez Sercańskie Kolegium Międzynarodowe w Rzymie. W tym roku znacząco zmieniła się szata graficzna przygotowana pod okiem ks. Zeferino Policarpo SCJ. Zmianie uległ także skład redakcji.

W tym numerze, oprócz prezentacji nowych członków rzymskiej wspólnoty, którzy dołączyli do Kolegium lub Kurii generalnej w 2016 r., można przeczytać świadectwa tych współbraci, którzy zakończyli swoje studia lub pracę w Rzymie i wracają do ojczystych prowincji. Ponadto interesujące artykuły opowiadające o życiu w Kolegium i pracy w Kurii generalnej.

Pismo "Il nostro frutto" wydawane jest od 2010 roku.

Wszystkim znającym język włoski życzymy miłej lektury!

Video