W jednym ze swoich dzieł duchowych pt. Rok z Najświętszym Sercem Jezusa, o. Leon Dehon pod datą 1 grudnia zapisał: „Serca ludzkie podobają się Bogu, jeżeli staną się na wzór Serca Jezusowego, jeżeli zostaną ożywione łaską Jego życia nadprzyrodzonego, jeżeli jak Ono będą ożywiane i prowadzone łaską Ducha Świętego”. W rozpoczynającym się, 54. już roku akademickim w naszym seminarium, pragniemy zainspirować się tą myślą Założyciela, a słowa: „Prowadzeni łaską Ducha Świętego” uczynić mottem tego roku.

Wraz z Kościołem w Polsce chcemy otwierać nasze serca na działanie Ducha Świętego, który jest Duchem świętości prowadzącym nas do Jezusa. Intuicja naszego Założyciela, który w Bogu Stwórcy widzi artystę rozsiewającego w świecie piękno swoich stworzeń, a w Sercu swojego Syna pozostawia najwspanialszy wzór świętości, potwierdza się najbardziej wtedy, kiedy z zapałem wkraczamy na drogę uświęcenia, starając się upodobnić do Zbawiciela, aby Bóg Ojciec mógł w nas dostrzec Oblicze swojego Syna.

Ufam, że zarówno wykładowcy, wychowawcy i sami alumni naszego seminarium, wraz ze mną podzielają nadzieję, że rozpoczynający się rok studiów pomoże nam wszystkim z jeszcze większą gorliwością i miłością kroczyć po drogach Jezusa, rozwijając nasz umysł poprzez zgłębianie wiedzy filozoficznej i teologicznej, rozpalając miłość i umacniając powołanie.

Powyższymi słowami rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, ks. dr Leszek Poleszak SCJ, rozpoczął uroczystą inaugurację 54. roku akademickiego. Wśród obecnych gości oprócz wykładowców i alumnów naszego seminarium znaleźli się m.in. przełożony polskiej prowincji - ks. Wiesław Święch SCJ, dziekan dekanatu dobczyckiego - ks. Józef Czarny, a także burmistrz gminy i miasta Dobczyce - Paweł Machnicki oraz dyrekcja szkół ze Stadnik i Dobczyc.

W czasie uroczystości studenci pierwszego rocznika: Adam Maj, Paweł Szlezinger i Karol Szlezinger złożyli ślubowanie studenckie i otrzymali indeksy.Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego przygotowanego przez ks. dra hab. Krzysztofa Guzowskiego z Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, zatytułowanego: „Prowadzeni łaską Ducha Świętego”. Niestety, z powodu choroby, ksiądz profesor nie mógł być obecny, a w jego imieniu wykład odczytał ks. Łukasz Ogórek SCJ, wicerektor i prefekt studiów. Uroczystość zakończyła się Mszą świętą odprawioną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem księdza prowincjała.