Zgodnie z zapowiedzią 27 grudnia 2016 r. w seminarium Matki Bożej Fatimskiej w Alfragide prowincja portugalska świętowała jubileusz 50-lecia powstania. W tym roku mija także 70 lat obecności sercanów w Portugalii i 35 lat od wysłania pierwszych misjonarzy na Madagaskar. W dniu jubileuszu dwóch współbraci otrzymało również święcenia diakonatu.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od krótkiej sesji, która miała miejsce w auli seminaryjnej, gdzie przełożony prowincji portugalskiej przypomniał historię początków prowincji, począwszy od przybycia pierwszych współbraci z Włoch, poprzez erygowanie samodzielnej jednostki, aż po wysłanie misjonarzy do Afryki.

Po zakończonej sesji wszyscy udali się do kaplicy, gdzie odprawiono dziękczynną Mszę świętą, której przewodniczył kard. Manuel Clemente, patriarcha Lizbony. W koncelebrze znalazło się aż trzech sercańskich biskupów z Portugalii, a także Ojciec Generał i Wikariusz generalny, przedstawiciele innych prowincji i oczywiście licznie przybyli współbracia z prowincji portugalskiej. Nie zabrakło również wielu gości, w tym również rodziny i przyjaciół nowowyświęconych diakonów.

Podczas tej Mszy udzielono święceń diakonatu dwóm współbraciom: Jorge Couto i Nuno Pacheco. W czasie homili kard. Manuel Clemente wyraził słowa wdzięczności za pracę sercanów dla Kościoła w Portugalii, a także zachęte do dalszej wytężonej posługi w tym kraju. Na zakończenie głos zabrał przełożony generalny, ks. Heiner Wilmer SCJ, który swoje przemówienie wygłosił w języku portugalskim, co spotkało się z życzliwym przyjęciem uczestników tego święta.

Po Mszy miało miejsce wspólne świętowanie. Podczas uroczystego posiłku nie zabrakło wspomnień i życzeń. Uhonorowano również zasłużonych dla budowania sercańskiej wspólnoty najstarszych członków prowincji.

Na zakończenie słowa wdzięczności skierowano do wspólnoty z seminarium w Alfragide, gdzie odbywały się uroczystości jubileuszowe, za wielki trud i wysiłek włożony w przygotowanie tego ważnego wydarzenia. Zamykając ten jubileusz już należy myśleć o kolejnych, które nadejdą niebawem: 100-lecie objawień fatimskich oraz 50-lecie powstania seminarium pw. MB Fatimskiej. – Chwała Panu za obfitość łask i darów, które przez te wszystkie lata otrzymaliśmy od Boga za wstawiennictwem Maryi - powiedział ks. Jose Agostinho Sousa SCJ, przełożony prowincjalny.

Więcej zdjęć na stronie prowincji portugalskiej: http://www.dehonianos.org/portal/dossier-jubileu-da-provincia-portuguesa/