Ogólnopolskie Rekolekcje Kapłańskie

pod patronatem Przewodniczącego Komisji KEP ds. Duchowieństwa

Rekolekcje rozpoczęły się 4 kwietnia (niedziela Wielkanocna) i potrwają do 7 maja (wspomnienie Maryi, Matki Łaski Bożej).

Tytuł Rekolekcji to: "Rozpal na nowo charyzmat Boży - z Maryją ku pełni kapłaństwa".

W najbliższych dniach na temat rekolekcji ukażą się materiały prasowe: artykuł oraz tylna okładka w Niedzieli, artykuł oraz tylna okładka w Idziemy, obszerny wywiad w Gościu Niedzielnym, obszerny materiał na ekai.pl

Każdy dzień Rekolekcji składać się będzie z Wprowadzenia oraz tekstów do osobistej medytacji. Rekolekcje będą dostępne na stronie ► www.oddanie33.pl, w zakładce: "dla kapłanów" oraz na stronach i kanałach patronów.

1. Przez pierwsze 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Bp Andrzej Przybylski. Motywem przewodnim tych dni jest WYBRANIE. Medytacje na te dni pochodzić będą z Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z Dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego pt: "In sinu Iesu". 

2. Przez drugie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie o. Wojciech Surówka. Motywem przewodnim tych dni jest ODDANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań o. Jacka Woronieckiego OP oraz z dziennika "In Sinu Iesu". 

3. Przez trzecie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Marcin Modrzyński. Motywem przewodni tych dni będzie POSŁANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań papieża Benedykta XVI oraz dziennika "In Sinu Iesu".

4. Ostatnie trzy dni zawierać będą podsumowanie. 

Każdy dzień zawiera także fragment Słowa Bożego. Medytacje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej jako tekst oraz w formie audiowizualnej.

Patronat honorowy nad rekolekcjami objął J.E. Ks. Abp Wojciech Polak - Przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa. 

Patronat medialny objęły: Tygodniki Niedziela oraz Idziemy, portale ► profeto.pl oraz misyjne.pl, Miłujcie się, Teobańkologia, Kecharitomene oraz Wojownicy Maryi.

Organizatorem Rekolekcji jest Fundacja Tota Tua, znana przede wszystkim z organizacji Rekolekcji ODDANIE33.

W dniach od 4 kwietnia do 7 maja, każdego dnia sprawowana będzie Msza Święta w intencji: "Za wszystkich kapłanów o łaskę rozpalenia na nowo charyzmatu Bożego, a szczególnie za uczestników 33-dniowych Rekolekcji kapłańskich".

za:  https://oddanie33.pl/dla-kaplanow


– Zazwyczaj księża nie mają czasu na rekolekcje w Wielkim Poście, jednak jeśli spojrzymy na dynamikę wydarzeń paschalnych, to zobaczymy, że Jezus nie tylko przygotowywał swoich uczniów przed Paschą, ale i po tym wydarzeniu. Okres od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego jest szczególnym czasem formowania uczniów i przygotowania ich na przyjęcie darów Ducha Świętego – wskazuje o. Surówka. Dodaje, że celem jest nie tylko osobista świętość kapłana oraz rozbudzenie danych mu charyzmatów, ale również odnowienie eucharystyczne całych parafii.

za: ► Profeto.pl