Ostatnie dni 2017 r. zapiszą się w pamięci mieszkańców Stopnicy jako ważne wydarzenie. W piątek, 29 grudnia 2017 r. odbyła się uroczysta sesja rady Miejskiej w Stopnicy w okazji 655. rocznicy nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego, podczas której odsłonięty został pomnik króla-fundatora. W tym historycznym wydarzeniu zaszczytny udział wzięli przedstawiciele naszej klasztornej wspólnoty.

Stopnica utraciła prawa miejskie w 1869 r. za udział w powstaniu styczniowym. Na wniosek stopnickiego samorządu Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 lipca 2014 r. nadała na powrót prawa miejskie, które zaczęły obowiązywać z początkiem roku 2015. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się 16 stycznia 2015 r., w których uczestniczył m.in. bp Jan Piotrowski.

Tego roku dla upamiętnienia 655. rocznicy nadania Stopnicy praw miejskich Rada Miejska na czele z Burmistrzem, panem Ryszardem Zychem ufundowali w zamku króla Kazimierza Wielkiego jego pomnik. Wizerunek króla nie tylko wyraża jego majestat i mądrość, ale nade wszystko – jak mówił burmistrz podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej – przypomina, że jako samorząd „odpowiedzialny za rozwój naszej małej ojczyzny winniśmy mu dorównać a wszelkie dobra infrastruktury na miarę europejską budować i mieszkańcom ku pożytkowi wspólnemu przekazać”.

Zaszczytny udział w tej lokalnej uroczystości przypadł naszym współbraciom z nowicjackiej wspólnoty. W uroczystej sesji uczestniczyli bowiem: proboszcz Parafii św. Antoniego Padewskiego, ks. Andrzej Woźniak, przełożony wspólnoty, ks. Witold Januś oraz ks. Stanisław Dadej, który jako honorowy obywatel miasta Stopnicy wygłosił okolicznościowe przemówienie i dokonał odsłonięcia pomnika.

[ks. Franciszek Wielgut SCJ]

Więcej zdjęć na stronie Nowicjatu w Stopnicy

Pełna treść przemówienia ks. Stanisława Dadeja SCJ:

Szanowni Państwo!

Dziękuję za zaproszenie mnie i Państwa na tę uroczystość sześćset pięćdziesiątej piątej rocznicy nadania praw miejskich dla Stopnicy i dokonania odsłonięcia pomnika w hołdzie dla króla Kazimierza Wielkiego.

Pozwólcie, że na początku wspomnę o ojcu króla Kazimierza Wielkiego – królu Władysławie Łokietku. Nie byłoby w Stopnicy króla Kazimierza Wielkiego, gdyby nie zagościł król Władysław Łokietek – kiedy przebywał w Stopnicy, miał jakąś misję do spełnienia. W czasie jego pobytu przychodzili do niego obywatele tej osady z żalami, że im się krzywda dzieje; ponoszą wielkie straty w dorobku. Tego dokonują złodzieje i bandyci. Król sprowadził wojsko, oczyścił ten teren od tych złodziei i bandytów, zapewniając spokój i bezpieczeństwo.

Swój pobyt uwiecznił fundacją kaplicy pod wezwaniem św. Anny, która do dzisiaj istnieje przy kościele. Nie tej dużej z fundacji rodziny Hinków, pod wezwaniem Matki Bożej Stopnickiej, ale przy głównym wejściu do kościoła, przylegającej do bocznej ściany kościoła.

Przejdźmy do dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pomnika króla Kazimierza Wielkiego. Należy mu się pamięć, hołd za dobro, które poczynił dla kraju – stąd Wielki, a z którego Stopnica zyskała w postaci fundacji kościoła, zamku, powstanie wsi miastem i nadanie praw miejskich.

Ucząc się historii w poczet królów polskich, o Kazimierzu Wielkim zapamiętałem powiedzenie, że „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Dla kogo ten pomnik? Dla nas i dla przyszłych pokoleń w hołdzie i pamięci króla Kazimierza Wielkiego. Niech tak będzie. Dziękuję!