Sercańska Europejska Komisja Teologiczna spotkała się w dniach 20-22 października 2017 r. w sercańskiej wspólnocie w Brukseli. Oprócz członków komisji (Fernando Garrapucho, Krzysztofa Napory, Josepha Famerée, Stefana Tertünte, Stefano Zamboniego) był także Radny generalny ks. Artur Sanecki SCJ. Komisja skupiła się na podsumowaniu seminarium, które odbyło się w Yogyakarta (Indonezja).

Wrócili do wystąpienia zaprezentowanego przez siostrę Niclę Spezzati w zrozumieniu więzi między naszym charyzmatem i nabożeństwami. Następnie podjęto decyzję o zorganizowaniu seminarium poświęconego czytaniu tekstów Dehona, które ma być przeznaczone dla członków prowincji europejskich latem 2019 roku. Dlatego też Komisja będzie pracować nad ponownym czytaniem Couronnes d'amour w nadchodzących miesiącach. Kolejnym punktem porządku obrad był nasz wkład w spotkanie Międzynarodowej Komisji Teologicznej, w szczególności z myślą o następnym seminarium teologicznym Zgromadzenia, które mogłoby mieć za temat sprawy społeczne. W końcu pomyślano o włączeniu się do Konferencji Kontynentalnej w październiku 2018 r. w Neustadt, poświęconej - w związku z tematem kolejnego synodu biskupów - młodzieży i duszpasterstwu powołaniowemu.

Następne spotkanie Europejskiej Komisji Teologicznej odbędzie się w Rzymie w czerwcu 2018 r.

[p. Stefano Zamboni SCJ]

Tekst oryginalny na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano