Chodzi właśnie o serce!

Drugiego dnia obrad, Konferencja generalna została zaproszona, by udać się do serca zaangażowania społecznego, czyli adoracji Zmartwychwstałego, którego otwarte ślady Męki nieustannie dostrzegamy nie tylko w ubogich, ale które pozostają obecne praktycznie w każdym z nas.

Sergio Rotasperti

 

Co jest istotą, sercem zaangażowania społecznego sercanów? Odpowiedź nie jest prosta ani oczywista, gdyż budując swoją tożsamość na społecznej wrażliwości Założyciela, Zgromadzenie nie może tak po prostu skopiować jego intuicji w zmienionym już kontekście kulturowych, społecznym i moralnym.

Jest jednak coś, co w sposób nierozerwalny spaja Zgromadzenie, w każdym momencie jego istnienia, z doświadczeniem Założyciela i pierwszych ojców – budowanie Królestwa Bożego.

 

Kontemplacyjny wymiar naszej obecności

Wydaje się, że w minionym dniu obrad było coś nie tak, gdyż prawie w ogóle – przynajmniej w zamyśle – temat konkretnych inicjatyw społecznych nie pojawiał się na sali plenarnej czy w grupach dyskusyjnych. Mówiło się za to bardzo wiele o powszechnym powołaniu wszystkich wierzących, o jego centralnej ikonie – o byciu uczniem Jezusa. Zaangażowanie społeczne, postrzegane w duchu wiary, wyraża się przede wszystkim w postawie trzech mędrców, którzy przybyli oddać Mu pokłon, w zdolności spojrzenia w górę, ponad siebie i swoje projekty i udać się w drogę… Tylko wtedy można połamać chleb, uczynić siebie dobrym jak chleb na wzór Mistrza.

Wrażliwość społeczna rodzi się więc podczas adoracji Zmartwychwstałego, spotkanego, gdy dotyka się rany bliźniego, którzy czekają na nas na trasie pielgrzymki wiary. Oto właśnie dynamika Adoracji, która dla sercanów pozostaje służbą Kościołowi, ich pierwszym apostolskim zaangażowaniem.

 

Dawni i współcześni prorocy sprawiedliwości

Poranną sesję zamknęła konferencja kard. Petera Turksona, który, choć rzeczywiście trochę pobieżnie, wyłożył Katolicką Naukę Społeczną. Paradoksalnie pewnym zaskoczeniem było, że refleksja społeczna Kościoła nie zaczęła się wcale wraz z Leonem XIII, ale, jak podkreślał to ks. Kardynał, swymi korzeniami sięga tradycji biblijnych proroków, nauczania Jezusa, Apostołów i Ojców Kościoła, a także przewija się w całym Magisterium Kościoła. Dehon wpisuje się w tę prorocką tradycję.

 

Prorocy Miłości

Ciśnie się na usta pytanie o dzisiejszych sercanów, o to, jak oni przyczyniają się do budowania Królestwa Bożego w świecie. Ks. Giuliano Stenico, sercanin z prowincji północnowłoskiej, od ponad 40 lat pracuje wśród wykluczonych i poranionych społecznie. W swojej prezentacji, próbował sprowokować uczestników Konferencji do wyrażeniu swego społecznego zaangażowania w dzisiejszym języku. Wyszedł od dość oczywistej obserwacji, iż najlepiej opatrywać cudze rany, mając świadomość własnych i dając się jednocześnie dotknąć z miłością i uleczyć. Dotyczy to zarówno naszych osobistych zranień jak i tych na poziomie wspólnoty. Zaangażowanie społeczne jest więc bardziej wrażliwością aniżeli aktywnością, stylem bycia, który pozwala na budowanie więzi, który generuje zaufanie i leczy relacje.

 

“Będę Ci mówił tato

Na koniec trzeba zauważyć konieczność odpowiedzi wspólnoty na społeczne zaangażowanie. To jasne, że nie wszyscy są i będą tak samo włączeni w społeczny wysiłek i podjęte przez wspólnotę projekty. Może być i tak, że podjęte zaangażowanie osamotnia nas, a nawet jest powodem niezrozumienia i odrzucenia. By zaangażowanie było troską całej wspólnoty, musi się ona nieustannie formować i dostosowywać, być zdolną do towarzyszenia, do okazania zaufania, do budowania klimatu rodzinnego i przestrzeni dzielenia się. Tylko tak najbardziej zranieni i słabi w społeczności będą mogli znaleźć ojca i przyjaciela, których życie im odmówiło.

tł. JB SCJ


W dzisiejszym dniu, drugim wspólnych rozmyślań i trzecim całego spotkania zostało zaproponowane rozważanie papieża Franciszka poruszającego następujące tematy – adoracja, nauczyć się na nowo adorować, być adoratorami Boga.

Do rozważań nad zaangażowaniem socjalnym został zaproszony kard. Peter K. A. Turkson, który był przewodniczącym Papieskiej Rady Iustitia et Pax w latach 2009–2017 i prefektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w latach 2017-2021. Prelegent zaprezentował temat “Church Social Teachings” Nauka socjalna Kościoła.

Przedstawiony wykład jak również dyskusja, pytania i późniejsze rozważania oscylowały wokół trzech pojęć: tożsamość, adoracja i wynagrodzenie.

Wychodząc od historii Sercanów jak i uczestnictwa ojca Dehona w pracy socjalnej Kościoła w wielu krajach Europy próbowano zbliżyć się do zrozumienia, że pojęcie i nauczanie o godności każdego człowieka jest dziedzictwem ojca Dehona.

W pracy i projektach socjalnych dużo zależy od zaufania do drugiego. Możemy zauważyć, że zaufanie może przybierać różne postacie. Np. Mojżesz miał oddanie sługi, Jezus charakteryzował się oddaniem syna.

Zastanawiano się również nad tzw. rewolucją industrialną. Jak w historii Kościół poradził sobie z tą sytuacją. Przyglądano się na ile mógł wpłynąć na kierunek i rozwój tych przemian technologicznych w celu ochrony ludzi i ich godności.

Pojawiły się również pytania odnośnie ekologii w kontekście socjalnym. Za przykładem słów papieża Franciszka (Laudato si’) stwierdzono, że wszystko jest naszym wspólnym domem. Jeżeli ten dom się rozwali skończymy na ulicy. Dlatego warto pamiętać, że wiele spraw ekologicznych w zmiany klimatyczne wpływają na wszystkich. Dla wielu to oznacza zwiększenie biedy, czy niepewności jutra. Zwiększa się migracja i inne problemy, które przemieniają świat.

W tym kontekście możemy zobaczyć rozwój sztucznej inteligencji czy neuronauki jako nowej rewolucji technologicznej, która ma swoje strony pozytywne, ale i negatywne. Trzeba pamiętać by być człowiekiem dla poprawy życia ludzkiego. Naszym powołaniem jest miłość i promowanie miłości i jest to część naszej natury jakby zakodowane wewnątrz nas.

W naszym spojrzeniu socjalnym musimy pamiętać, że człowiek ma prawo do dachu nad głową czy ziemi. Ma prawo do pracy i dobrego wynagrodzenia. Również przedsiębiorca mając dobrą pracę, oferuje dobry produkt i ma dobre zyski musi uniknąć pułapki, w której człowieka wykorzystuje się tylko jako narzędzie.

Nie ograniczać nauki socjalnej tylko do pewnych formułek czy sformułowanych nawet najlepiej reguł. Musi ono obejmować całego człowieka i kierować się miłością.

Następnym prelegentem dzisiejszego dnia był ks. Giuliano Stenico SCJ, który mówił na temat wynagrodzenia w kontekście „Fratelli Tutti” papieża Franciszka (Reparation and Fratelli Tutti)

W jego wykładzie i późniejszej dyskusji jak i w przeprowadzonym wywiadzie w konferencyjnym studio zatrzymywano się przy stwierdzenia takich jak wynagrodzenie jako odbudowa, tożsamość dialogiczna, obrazem biblijnego Boga jest przebite Serce, osoba jest w centrum zainteresowania, każdy człowiek jest obrazem Boga.

W dyskusji zauważono, że nie powinniśmy być tylko pracownikami, ale zachować to czym jesteśmy. Nie zapominać, że zakonnikami, którzy pomagając w sprawach socjalnych nie możemy zapominać o duchowych.

Zapytano również jak z naszymi strukturami materialnymi uczestniczymy w polityce ekologicznej. Jednak musimy patrzeć nie tylko na to co jest dla nas ekonomiczne, ale szerzej, że robimy to właśnie z miłości do świata.

Jako Sercanie powinniśmy wzrastać w tym świecie by leczyć i świat, ale także nas samych. Myśleć nie co zrobić ale jak zrobić, by ludzie czuli się kochani. Nie tyle być pracownikami socjalnymi, ale tymi którzy towarzyszą i robią zmiany socjalne.

Ojciec Generał w podsumowaniu dzisiejszego dnia nawiązał do Ewangelii. Prowokacyjnie powiedział, że dzień nie zaczął się dobrze – bo Apostołowie zapomnieli chleba. Macie uszy ale nie słyszycie, macie oczy a nie widzicie. Uważać byśmy nie stali się idolami poprzez nasze dzieła, ale profetami. Apostołowie powinni zauważyć, że mają jeden chleb. Musimy wzrastać w byciu adoratorami coś czego idol nie może zrobić. Etyka socjalna tak potrzebna. Wykształcić w sobie nastawienie sługi.

Nawiązał również do wspomnienia Klaudiusza la Colombiere, który jako ojciec duchowny umiał przyjąć Małgorzatę Marię Alacoque interpretować jej myśli stając się propagatorem Serca Jezusowego.

ZKH SCJ

Imágenes y videos: Facebook – Instagram – YouTube