Przełożony generalny ks. Heiner Wilmer SCJ na posiedzeniu Rady w dniu 27 listopada 2017 r. zatwierdził nowy zarząd Dystryktu białoruskiego (BYE). Nowym przełożonym został ks. Jan Etel SCJ, a radnymi ks. Czesław Kucmierz SCJ i ks. Krzysztof Siłkowski SCJ. Uroczyste wprowadzenie w urząd odbyło się 4 grudnia 2017 r. w Grodnie (Białoruś). Podczas Mszy świętej ks. Jan złożył wyznanie wiary na ręce wikariusza prowincjalnego ks. Sławomira Knopika SCJ.

Ks. Jan Etel SCJ urodził się w 4 stycznia 1981 r. w Grodnie (Białoruś). Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Sercanów złożył 23 września 2001 r. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach przyjął święcenia prezbiteratu w 2007 roku. Po święceniach rozpoczął posługę w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie, której obecnie jest proboszczem.

[do wiadomości podał ks. Eduard Sinkevich SCJ]