Wkrótce po objęciu urzędu generalna administracja określiła "komunikację" jako jeden z najważniejszych priorytetów. Odwołania do niej znajdują się w całym liście programowym.

"Dobra komunikacja jest właśnie podstawą naszego charyzmatu" - powiedział ks. Heiner Wilmer, przełożony generalny, rozmawiając z uczestnikami styczniowego spotkania specjalistów ds. Komunikacji z SCJ. "Zilustrowano go obrazem ks. Dehon z Biblią w jednej ręce i gazetą w drugiej. Kiedy opowiadamy historie o naszych dziełach, kiedy naprawdę docieramy do ludzi, z którymi chcemy się zająć, a potem zajmujemy się dziedzictwem naszego założyciela ".

Spotkanie styczniowe było wynikiem dwóch letnich spotkań z przedstawicielami administracji generalnej. Prowadził je André Lorenz, specjalista ds. mediów z Niemiec.

Kolejnym krokiem jest ustanowienie Międzynarodowej Komisji ds. Komunikacji. W jej skład wchodzą: ks. Radosław Warenda SCJ (wicesekretarz generalny), ks. Stefan Tertünte SCJ (dyrektor Centro Studi Dehoniani), Mary Gorski (dyrektor ds. Komunikacji Prowincji USA), ks. Antonio Rufete Cabrera SCJ (odpowiedzialny za komunikację w prowincji hiszpańskiej) i André Lorenz. Z komisją współpracuje także ks. Pedro Iglesias Curto SCJ, sekretarz generalny.

Grupa zorganizowała pierwsze spotkanie 23-24 marca 2017 r. w Generalacie w Rzymie. Dyskusje dotyczyły opracowania strategii komunikacji dla sercanów. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest stworzenie wspólnej strategii identyfikacji wizualnej. Pod względem marketingowym jest to często określany jako "wizerunek firmy". Jest to zestaw wizualnych wskazówek, takich logo i kolorów, a także słów lub fraz, które szybko przywołują organizację, którą reprezentują. Logo jabłko firmy Apple oraz niebieskie i białe logo Facebook to dwa doskonałe tego przykłady.

Istotną częścią komunikacji Zgromadzenia jest jej obecność w internecie. Komisja poświęciła wiele czasu identyfikując grupy docelowe i określając, jak najlepiej zaspokoić potrzeby takich grup przez przeprojektowaną witrynę internetową. Miejmy nadzieję, że do końca roku uruchomiona zostanie nowa strona internetowa Zgromadzenia.

Grupa będzie kontynuować pracę poprzez środki komunikacji internetowej, a także odbędą się dwa spotkania (12 maja i 12-13 października).

Więcej na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it:

English

Italiano