W dniach 17-18 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie kolegium Regionu Trzeciego - Super Regionu Polska-Europa Środkowa Equipes Notre Dame w Domu Rekolekcyjnym Księży Sercanów w Kluczborku.

W spotkaniu wzięły udział pary następujących sektorów: Małopolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego wraz ze swymi parami łącznikowymi. Spotkanie prowadziła para odpowiedzialna Regionu 3. - Ania i Roman Kobiałka wraz z doradcą duchowym Regionu 3, sercaninem ks. Sławomirem Knopikiem. Kolegium zawierało sesję dla par łącznikowych podczas, której pary dowiadywały się o swojej służbie, która ma prowadzić powierzone pary na drodze do świętości.

W czasie kolegium odbyła się wymiana doświadczeń poszczególnych par, przedstawione zostały prezentacje poszczególnych sektorów oraz odbyło się spotkanie ekipy regionu. Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią.
Serdecznie dziękujemy ks. Gabrielowi Pisarkowi SCJ, rektorowi domu w Kluczborku, za udzielenie nam gościny, oraz ks. Sławkowi za znalezienie czasu, mimo tak licznych obowiązków.

Źródło: http://domrekolekcyjnykluczbork.pl/aktualnosci/spotkanie-regionu-3/