W piątek 7 kwietnia 2017 roku księża sercanie przyjęli Obraz Matki Bożej od wspólnoty ze Zgromadzenia Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej z Brzozówki i przywitali całą wspólnotą przed domem zakonnym przy ul. Rogoyskiego w Tarnowie. Następnie w uroczystej procesji przeniesiony został do kaplicy domowej, gdzie powitał przybywającą Maryję w Obrazie nawiedzenia przełożony domu tarnowskiej wspólnoty mówiąc: „ Z całego serca witamy Cię w naszej zakonnej kaplicy ciesząc się niezmiernie, że możemy uklęknąć u Twych stóp i wraz z Tobą modlić się do Boga, tak jak Ty to czyniłaś dwa tysiące lat temu przeżywając Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twego Syna Jezusa Chrystusa i trwając na modlitwie wraz z Apostołami w Wieczerniku”.

Po powitaniu sprawowana była Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił przełożony domu ks. Tadeusz Gniewek SCJ, mówiąc w niej: „Tajemnica Nawiedzenia i Spotkania Boga zawsze ubogaca człowieka, bo „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Człowiek ubogacony przez Boga wielbi i raduje się w Bogu, swoim Zbawcy. Radość ze spotkania Boga nie może być ukryta w zaciszu serca czy domu zakonnego. Radość ze spotkania Boga otwiera nowe horyzonty i niejako wymusza nowe drogi spotkania.

Maryja uczy nas, że drogą Boga i Kościoła jest człowiek, a drogą człowieka jest Jezus Chrystus. Rozejrzyjmy się dobrze wokół nas. Oczy wiary, przykład Maryi – Matki Zawierzenia i Nawiedzenia pozwolą nam otworzyć drzwi naszych domów dla każdego spragnionego pielgrzyma lub wychodzić z nich z pośpiechem i radością, aby spotkać bliskiego dalekiego człowieka, który czeka, od tak wielu lat, na nasze słowo przeproszenia, szacunku czy przebaczenia. „Niech głos Twój zabrzmi w uszach naszych, byśmy się z ciemności tych pokwapili do światłości i służby Syna Twego, którego nosisz, którego rodzisz, który w żywocie Twoim spoczywa” (Piotr Skarga).

W godzinie Apelu Jasnogórskiego wspólnota zgromadził się na nabożeństwie Maryjnym i liturgicznej modlitwie przed spoczynkiem zakończonej Apelem Jasnogórskim.

Nawiedzenie tarnowskiej wspólnoty trwać będzie do 19 kwietnia b.r. i staje się okazją do modlitwy wspólnotowej i indywidualnej przez kopią cudownego wizerunku do której zostały zaproszone również Siostry zakonne w których domach posługują sercańscy kapelani.

W środę, 19 kwietnia sprawowana będzie Eucharystia wspólnotowa, modlitwa w godzinach popołudniowych, odnowienie ślubów jasnogórskich oraz nieszpory, po których obraz Matki Bożej zostanie przekazany Ojcom kapucynom z Zagórz.

Zakończenie peregrynacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorach męskich diecezji tarnowskiej nastąpi 24 kwietnia 2017 roku o godz. 11.30 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie, przy ul. Karmelickiej 3.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczyć będzie JE bp Stanisław Salaterski.

Do widomości podał:
Ks. Tadeusz Gniewek SCJ - przełożony domu i delegat KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej