W dniu 11 grudnia 2016 roku o godzinie 11.30 odbyła się w kościele włoskim w Lizbonie (Portugalia) tradycyjne święto ku czci Matki Bożej Loretańskiej, która jest patronką tej parafii. W uroczystości tej uczestniczyło wiele osób, świątynia była pełna wiernych. Piękno celebracji Mszy świętej, której przewodniczył nuncjusz apostolski Rino Passigato, podkreślił chór z TAP, co stało się już tradycją tego kościoła. Przy ołtarzu służyli m.in. seminarzyści  z sercańskiego Seminarium MB Fatimskiej z Alfragide. W koncelebrze znaleźli się m.in. ks. Andrea Piccioni, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Lizbonie, ks. António, krajan nuncjusza, ks. Manuel Barbosa scj, sekretarz Konferencji Episkopatu Portugalii, ks. Francesco Temporin scj, rektor tego kościoła, ks. José Agostinho scj, przełożony prowincji portugalskiej, ks. Paolo Riolfo scj, ks. Manuel de Nóbrega scj i ks. Filippi Sérgio scj.

Matka Boża z Loreto jest patronką lotników, stąd obecność przedstawicieli linii lotniczych działających w Portugalii, z narodową linią TAP na czele. Przybyli także przedstawiciele różnych związków lotnictwa cywilnego, które przyniosły swoje sztandary poświęcone po homilii. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady administracyjnej kościoła pw. MB Loretańskiej, w której odbywała się Msza; członkowie Zakonu św. Maurycego i św. Łazarza oraz Zakonu Maltańskiego; przedstawiciele władz państwowych i sił zbrojnych; personel ambasady włoskiej; przedstawiciele Włoskiego Instytutu Kultury działającego w Lizbonie; przedstawiciel Świętgo Domu Miłosierdzia w Lizbonie.

Po Komunii świętej odmówiono modlitwę do Matki Bożej Loretańskiej prosząc o ochronę dla wszystkich osób pracujących w branży lotniczej.

Zdjęcia z tej uroczystości na stronie prowincji portugalskiej: www.dehonianos.org