Projekt "Zbieramto w szkole" otrzymał rekomendację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-ekologiczno-charytatywnym-zbieramto-w-szkole.

Mail z informacją o rekomendacji dla działań na rzecz misji i środowiska „Zbieramto w szkole” został wysłany 13 kwietnia 2021 do 40000 placówek edukacyjnych podległych MEiN. Tylko 14 kwietnia 2021 zgłosiło swoją partycypację w projekcie 200 placówek edukacyjnych - czyli mniej więcej tyle, ile przez 5 lat pozyskaliśmy "własnymi siłami".

Tekst „Zbieramto w szkole” o współpracy z MEiN:

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera "Zbieramto w szkole"! | Aktualności

👉 Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych znajdą na swoich skrzynkach mailowych list, w którym MEN zachęca do wzięcia udziału w naszym projekcie.

🔔 Wszystkich chętnych prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@zbieramtowszkole.pl lub telefoniczny (537 411 405). Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, ponieważ zainteresowanie jest tak duże, że telefony się urywają!

W liście do dyrektorów placówek edukacyjnych pełnomocnik ds. inicjatyw społecznych Wojciech Kondrat w imieniu ministra edukacji i nauki zachęca do włączenia się w akcję, którą nazywa „cenną ekologiczno-dobroczynną inicjatywą”. Poparcie naszej działalności to efekt rozmów pracowników Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów z urzędnikami ministerstwa.
 
„Podczas spotkania z Panem Kondratem, jego pierwsze pytanie po wysłuchaniu opowieści o idei naszych działań w placówkach edukacyjnych, brzmiało <Kto o tym wie, że taki projekt istnieje?>. Z racji tego, że to właśnie promocja naszej inicjatywy i świadomość jej istnienia stanowi nasz największy problem, poprosiliśmy MEN o pomoc. Cieszymy się, że informacja o „Zbieramtowszkole” trafi bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkół. Mamy nadzieję, że jak najwięcej pedagogów, uczniów i ich rodziców zechce dołączyć do projektu i pomagać misjom!” – mówi ks. Piotr Chmielecki SCJ, pomysłodawca „Zbieramto w szkole”.
 
„Zbieramto w szkole” to część projektu Zbieramto skierowana do szkół, przedszkoli, uczelni, ośrodków szkolno-wychowawczych. Włączenie się w inicjatywę to okazja do zaangażowania nauczycieli i uczniów we wspólną sprawę, jaką jest pomoc ubogim i ochrona środowiska. Zależy nam na uwrażliwieniu młodych ludzi na problemy mieszkańców krajów takich jak Boliwia i Czad, gdzie nawet woda bywa luksusem. Przy okazji zbiórki surowców zwracamy uwagę na potrzebę ekologicznych działań i szacunku do zasobów Ziemi.

za:  "Zbieramto w szkole"

 

Grafika: Jan Helebrant i Rachealmarie z Pixabay 

zdjęcia za:  https://www.facebook.com/zbieramto/