Ostatnie dni były niezwykle bogate w wydarzenia ważne dla całego Zgromadzenia. Był to niezwykle pracowity czas szczególnie dla Zarządu generalnego i pracowników Kurii. W dniach 28 listopada - 2 grudnia odbywało się spotkanie przełożonych wyższych, które dzień po dniu relacjonowaliśmy na naszej stronie. Od 1 do 7 grudnia swoje warsztaty mieli sekretarze z wszystkich prowincji Zgromadzenia. Równolegle odbywało się doroczne spotkanie Międzynarodowej Komisji Teologicznej, której członkowie zebrali się w Rzymie w dniach od 1 do 4 grudnia 2016 r.

Członkami komisji są obecnie: ks. Artur Sanecki z Polski (radny generalny), ks. Stefan Tertünte z Niemiec (koordynator), ks. Juan José Arnaiz Ecker z Hiszpanii (sekretarz) i koordynatorzy kontynentalnych komisji teologicznych: ks. Joseph Kuate (Afryka), ks. João Carlos Almeida (Ameryka Łacińska) i ks. Fernando Rodríguez Garrapucho (Europa). Obecni byli również ks. Francis Purwanto (Azja) i ks. John van den Hengel (Ameryka Północna) dzięki czemu po raz pierwszy na spotkaniu komisji obecni byli przedstawiciele wszystkich kontynentów. O taki kształt komisji Zarząd generalny zabiegał ponad sześć lat.

Obecnie istnieją już komisje teologiczne na wszystkich kontynentach, gdzie pracują sercanie. Ich istnienie i działalność wymaga jednak kilku doprecyzowań, m.in. Jakie oczekiwania stawia Zarząd generalny przed komisjami kontynentalnymi? Jak komisje te mogą rozwijać się, aby ich praca przynosiła konkretne owoce? Na te i inne pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas tegorocznego spotkania.

Większą część spotkania poświęcono jednak kwestiom związanym z przygotowaniem najbliższej Konferencji teologicznej, która odbędzie się w Dżakarcie (Indonezja) w 2017 roku, a zatytułowanej: "Charyzmat i pobożność - w kierunku inkulturowanej sercańskiej tożsamości". Inne poruszane kwestie dotyczyły przyszłości czasopisma "Dehoniana". Wymieniono także pierwsze myśli związane z planowaną na lipiec 2018 roku Konferencją generalną, która odbędzie się na Filipinach. Temat zaproponowany przez Przełożonych wyższych brzmi: "Miłosierdzie i społeczne nauczanie Kościoła". Na koniec Centrum Studiów Dehoniańskich podsumowało wyniki swojej całorocznej pracy, jak również omówili wersję beta projektu DehonDocs.

Więcej na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it:

English

Italiano