Chcę kontynuować tą drogę spotkania z Jezusem! Wierzę, że to doświadczenie ubogaci te działania apostolskie, które podejmuję na Mołdawii. Mam nadzieję, więcej nawet niż nadzieję (!), że Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego przyjedzie na misje w Mołdawii – zadeklarował po ukończeniu w Bełchatowie kursu Nowe Życie ks. Marcin Januś SCJ proboszcz parafii Swoboda Raszków.

W miniony weekend (24-26.02.2017 r.) Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego przeprowadziła kolejne rekolekcje ewangelizacyjne. Były one wyjątkowe pod wieloma względami m.in. w związku z dużą liczbą uczestników, która tym razem przekroczyła 60 osób. Szczególnymi gośćmi SNE z Bełchatowa była grupa 8 osób z Mołdawii, która pod opieką dwóch polskich kapłanów, po dwóch dobach jazdy i pokonaniu wielu przeciwności w podróży, nieco spóźniona dotarła na kurs Nowe Życie w sobotni poranek. Zarówno pozostali uczestnicy kursu, jak i jego organizatorzy byli pod wielkim wrażeniem poświęcenia i determinacji pierwszych mołdawskich „absolwentów” Szkoły Nowej Ewangelizacji.

To niecodzienne spotkanie było efektem zaproszenia skierowanego do katolików ze wszystkich mołdawskich parafii prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, przez ks. Michała Tabaka SCJ, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego, który w październiku ubiegłego roku prowadził rekolekcje w naddniestrzańskich Benderach.

Wszystkie duchowe owoce, zawarte przyjaźnie; atmosfera przyjaźni i akceptacji z pewnością przyniosą naszym gościom umocnienie w wierze oraz nowe pomysły na wspólnotowe przeżywanie wiary i możliwe do wykorzystania formy ewangelizacji. Pan Bóg dał mi tu odczuć atmosferę dobrej wspólnoty. Wyobrażam sobie, że podobna atmosfera była w pierwotnym Kościele - te słowa, które padły z ust ks. Piotra Kuszmana SCJ przed wyruszeniem w drogę powrotną do Tiraspola, były największą pochwałą i najpiękniejszą nagrodą za włożony trud w przygotowanie i przeprowadzenie kursu.

[xMK]