"Nasza przyszłość: razem we wspólnocie i posłudze" była tematem Konferencji Prowincjalnej USA w roku 2018, która odbyła się 30 stycznia - 1 lutego 2018 r. w Prowincjalnym Centrum Konferencyjnym w Hales Corners, WI.

Każdy sercanin, który pracował lub przygotowywał się do pełnoetatowej służby w Prowincji USA, a także nowicjusze, został zaproszony. Wystarczyło zaprosić tylko trzy miesiące wcześniej, a konferencja miała 100% frekwencji. W czasie zajęć duszpasterskich i szkolnych każdy sercanin pomimo pełnoetatowej, aktywnej służbie, był obecny.

"To jest krytyczny czas dla naszej prowincji" - powiedział o. Ed Kilianski SCJ, w swoim wystąpieniu otwierającym. Podczas jego dwu lat jako przełożonego prowincjalnego widziałem ogromne zmiany w amerykańskiej prowincji i przewidywałem znacznie więcej.

Gdy każdy człowiek wstał i przedstawił się, jedna z najważniejszych zmian była szybko widoczna: rosnąca międzynarodowość prowincji. Ci, którzy aktywnie działają, zwłaszcza młodsi sercanie, coraz częściej pochodzą spoza Stanów Zjednoczonych. Do prowincji dołączyli współbracia z Indonezji, Wietnamu, Polski, Kamerunu, Argentyny, Kolumbii i Kanady.

"Lokalne wspólnoty i posługi stają się coraz bardziej wielokulturowe, co w przyszłości wzrośnie" - powiedział ks. Ed. "Co może zrobić prowincja, by lepiej to ułatwić?" W jaki sposób sercanie z innych kultur mogą lepiej przygotować się do życia wspólnotowego i służby w Prowincji Stanów Zjednoczonych i jak obecni członkowie mogą lepiej przyjmować swoich międzynarodowych współbraci? "

Mimo że wielokulturowość stała się ważnym tematem konferencji, nie była ona główną ideą dla radnych prowincjalnych, gdy zwoływali zgromadzenie na spotkaniu w dniu 7 listopada 2017 r. Wtedy głównym problemem było dobro tych, którzy pełnią służbę pełnoczasową. Z mniejszą liczbą personelu i rosnącymi możliwościami ministerialnymi, radni byli zaniepokojeni wypaleniem wśród członków. "W niektórych przypadkach osoba może zostać przytłoczona, co może prowadzić do utraty powołania" - powiedział ks. Ed.

Radni wyrazili również potrzebę zapewnienia, że ​​personel jest odpowiednio przygotowany do ministerstw wewnętrznych i zewnętrznych.

"Jak rozkwitamy w służbie i wspólnocie?" - powiedział O. Duy Nguyen, SCJ, radny prowincjalny. Po modlitwie otwierającej konferencję on i inni członkowie Rady podzielili się wizją zgromadzenia. "Czy możemy znaleźć sposoby, aby się rozwijać razem? Jak dobrze żyć razem?"

Wraz z rozwojem konferencji stało się jasne, że pierwszym krokiem do życia i wspólnej pracy jest dla SCJ po prostu lepsze poznanie siebie i prowincji. Robi to w celu lepszego doświadczenia społeczności, lepszego doświadczenia w języku sercanów. I właśnie wtedy "międzynarodowość" zajęła najważniejsze miejsce.

Więcej zdjęć na stronie https://scjusa.smugmug.com/2018-Provincial-Conference/