26 października 2016 roku Instytut Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego pt. Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia. W wydarzeniu tym wzięło udział dwóch naszych alumnów, kl. Dariusz Motyka i kl. Władysław Czujko.

Zdjęcia z tego wydarzenia na stronach KUL