Sercanie z Wenezueli świętowali swoje doroczne zebranie z tematem: "Nowe wino, nowe bukłaki" (Łk 5, 36-39).

Spotkanie rozpoczęło się 8 stycznia 2018 r. od słów Przełożonego Regionalnego, ks. Alejandro Iglesias SCJ, który skomentował sytuację, którą kraj obecnie doświadcza z powodu kryzysu politycznego i społecznego. Krótko zilustrował także pracę poprzedniego zebrania, aby dać ciągłość działaniom przeprowadzonym z ludem Wenezuelskim, zanim rozwinie się ta złożona sytuacja.

Pomimo trudności, jakie nasi współbracia z diecezji mają zarówno jako region, jak i część kraju, ks. Alejandro podkreślił, że "nie powinniśmy narzekać na to wszystko, ale raczej postrzegać to w pozytywny sposób jako zaproszenie do wspólnej refleksji nad nowymi ścieżkami, które należy podjąć." Wydaje mi się, że musimy wzmocnić i zająć się życiem braterskim, poświęcić więcej Czas na życie wspólnotowe. Być może powinniśmy więcej wspólnie się modlić, mamy nadzieję, że to zgromadzenie pomoże nam podjąć małe kroki w kierunku nowych dróg ".

W ten sposób zaprosił wszystkich uczestników, aby byli otwarci na nowości, które daje nam Ewangelia i z radością podążali śladami Mistrza.

Prowincja hiszpańska stara się w szczególności pomóc regionowi Wenezueli. Możesz pomóc Wenezuelczykom, dostarczając żywność i leki, lub współpracując przy szkoleniu młodych ludzi w tym kraju poprzez stronę internetową zarządzaną przez prowincja ESP: www.hazlatirelcorazondelmundo.com