Ja Cię zapewniam - i Ty możesz żyć w pokoju!

Już wiem, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Czuję tę MIŁOŚĆ! Duch Święty wlał w moje serce pokój. Teraz wiem jak bardzo potrzebuję wspólnoty, by móc dalej umacniać się w Chrystusie - napisała w swoim świadectwie Małgosia, która tak jak niemal pięćdziesiąt innych osób w różnym wieku, różnych profesji i w różnej sytuacji życiowej, trafiła na pierwszą edycję Kursu Nowe Życie zorganizowaną w sercańskiej parafii w Krakowie Płaszowie.

Właśnie to doświadczenie bliskości Stwórcy, Jego autentycznej, bezwarunkowej Miłości i Jego realnego i umacniającego codziennego działania w naszym życiu, jest dla wszystkich uczestników bezcennym owocem tego weekendowego kursu ewangelizacyjnego.

Dzięki powstaniu w sercańskiej parafii w Bełchatowie Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego, której działalność postanowił przenieść na grunt krakowski ks. Proboszcz Zenon Siedlarz i opiekun krakowskiej wspólnoty ks. Michał Tabak SCJ, kerygmatyczne rekolekcje na nowo rozpalające w sercach ogień Ducha Świętego, mają teraz możliwość przeżyć w swojej parafii już nie tylko parafianie z Bełchatowa. Dzięki już niemal rocznej działalności wspólnoty w Krakowie, która podjęła identyczną drogę formacji jak ta bełchatowska, wyjątkowe doświadczenie bycia ewangelizatorem wspólnie mogli zrealizować sercańscy świeccy z parafii odległych od siebie o ponad 250 km! Taka mieszana ekipa ewangelizacyjna to wspaniałe przeżycie – zgodnie stwierdzili doświadczeni bełchatowianie i krakowscy nowicjusze. Wspólne prowadzenie kursu było dla wszystkich wyjątkowym doświadczeniem jedności w realizacji powołania do misji ewangelizacyjnej w Kościele.

Wszystkich poszukujących swojego miejsca we wspólnocie Kościoła zapraszamy do Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego - wspólnoty zewangelizowanej i ewangelizującej.

Spotkania wspólnoty SNE NSJ odbywają się w Bełchatowie w każdą środę o godz. 19:00 w Domu Parafialnym Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary oraz w Krakowie w każdy wtorek o godz. 19:00 w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Najbliższy kurs Nowe Życie odbędzie się już 26-28.10.2018 r w Bełchatowie.

Więcej informacji na www.snebelchatow.pl

[Albert Sfera]