Jak podaje Komunikat z posiedzenia Rady Prowincjalnej obradującej w Stopnicy w dniu 6 maja 2016 r., przełożony prowincjalny po przeprowadzonych konsultacjach oraz za zgodą swojej rady z dniem 1 lipca br. mianował ks. Leszka Poleszaka SCJ - rektorem seminarium i przełożonym wspólnoty w Stadnikach.

Nowy rektor seminarium jest doktorem teologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskał również w 2002 r. licencjat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2011 r. pełni funkcję mistrza nowicjatu w Kątach Starych k. Stopnicy i przełożonego wspólnoty. W latach 2002-2008 był wychowawca alumnów w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Do Zgromadzenia Księży Sercanów wstąpił w 1991 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 roku. Pochodzi z sercańskiej parafii Dobrego Pasterza w Lublinie, ma 45 lat.

Posiada duży dorobek naukowy i popularnonaukowy z zakresu teologii duchowości i kultu Bożego Seca. Jest autorem kilku książek z tej dziedziny, wielu artykułów i opracowań. Między innymi wydał popularny poradnik dla czcicieli Serca Jezusowego – „Odnaleźć miłość Boga w Sercu Jezusa”. Natomiast jego praca pt. „Serce Jezusa w dokumentach Kościoła” uchodzi za najbardziej obszerny zbiór zebranych wypowiedzi Magisterium Kościoła dotyczących Najświętszego Serca Pana Jezusa, jaki ukazał się w języku polskim.

Ks. Poleszak prowadzi swój blog  http://poleszak.blog.onet.pl/, jest współpracownikiem Sercańskiego Portalu Ewangelizacyjnego http://profeto.pl/, autorem licznych tekstów zamieszczanych w „Czasie Serca”, „Wstań” i innych czasopismach, organizatorem i prelegentem różnych sympozjów naukowych oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Naukowej sercanów. Od ubiegłego roku jest także radnym prowincjalnym.

 

AS