W środę, 19 kwietnia 2017 roku, rada Konfederacji holendersko-flandryjskiej zgromadziła się w klasztorze Najświętszego Serca Jezusowego w Asten (Holandia). Członkowie rady oraz inni uczestnicy zostali - jak zwykle z resztą - serdecznie przyjęci przez mieszkańców lokalnej wspólnoty.

W spotkaniu wziął udział ks. Artur Sanecki SCJ, radny generalny. Zaprezentował on program Administracji generalnej i plan najbliższych spotkań. W grudniu 2017 ks. Artur wraz z Ojcem generałem ks. Heinerem Wilmerem przybędzie ponownie do Holandii w celu przeprowadzenia wizytacji generalnej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat aktualnej sytuacji w Konfederacji NLV w świetle kapituły, która odbyła się w 2014 roku.

Kolejne spotkanie rady odbędzie się 25 października i będzie ono miało wyjątkowy charakter, albowiem odbędą się wówczas wybory nowego zarządu.

Więcej na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it