Czterdziestu młodych członków Chorwackiej Młodzieży Sercańskiej z parafii NMP Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego w Trnovčici (Chorwacja) złożyło „Obietnice sercańskie“ – poświęciło się Sercu Jezusowemu, a tym samym potwierdziło przynależność do wspólnoty HDM i gotowość do wypełniania obowiązków wynikających ze Statutu tejże wspólnoty. Część z nich zrobiła to po raz pierwszy, a inni odnowili swoje przyrzeczenia na kolejny rok. Uroczyste składanie przyrzeczeń miało miejsce podczas Mszy świętej w niedzielę 11 czerwca 2017 roku.

Mszę świętą odprawił i przyrzeczenia przyjmował ojciec duchowny młodzieży sercańskiej w Chorwacji ks. Andrzej Wośko SCJ. Koncelebrował z nim ks. Artur Makara SCJ.

Podczas składania przyrzeczeń młodzież wyraziła swoją gotowość do wypełniania następujących zadań:

  • poznać osobę i dzieło o. Dehona oraz jego duchowość;
  • współpracować z sercanami w parafiach i na innych polach ich działalności;
  • odnaleźć swoje miejsce i aktywnie uczestniczyć w działalności wspólnoty;
  • regularnie uczestniczyć we Mszy świętej i przystępować do Komunii świętej;
  • praktykować nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego, a zwłaszcza brać udział w Pierwszych piątkach miesiąca;
  • codziennie odmawiać modlitwę Oto Serce oraz siedem Ojcze nasz na kolanach z rozszerzonymi rękoma, co młodzi chętnie robią w czasie swoich spotkanie we wtorki, modląc się zwłaszcza za kapłanów.

Więcej zdjęć na profilu HDM na facebooku

[Jelena Vuković; Tłumaczył ks. Andrzej Wośko SCJ]