ks. Delio Ruiz SCJ z Filipin29 stycznia 2018 r. ks. Delio Ruiz SCJ, członek Regionu Filipińskiego (PHI), obronił swoją rozprawę doktorską zatytułowaną "Szafarz Jezusa Chrystusa: Studium języka kultycznego w Liście do Rzymian 15, 14-21 w kontekście ram misyjnych św. Pawła". W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się ks. prof. Renato Repole SJ, (przewodniczący komisji), dr Markus Locker, ks. Herbert Schneider SJ, i ks. Antonio de Castro SJ. Obrona odbyła się w częściowej realizacji wymagań do stopnia doktora w teologii świętej z dziedziny specjalizacji z teologii biblijnej. Po pozytywnie zdanym egzaminie ks. Delio otrzymała tytuł doktora nauk teologicznych (specjalność: teologia biblijna).

Ks. Delio Ruiz SCJ ukończył studia na Loyola School of Theology. Szkoła ta jako wydział kościelny jest częścią Uniwersytetu w Manili. Ta prowadzona przez Ojców Jezuitów uczelnia kształci kapłanów, teologów i duszpasterzy, którzy skutecznie odpowiadają na kościelne, duchowe i społeczne potrzeby misyjnego Kościoła w Azji.

Więcej zdjęć na stronie Regionu Filipińskiego: https://scjphil.org/2018/01/29/std-dissertation-oral-defense-of-fr-delio-ruiz/