Przełożony Generalny, ks. Heiner Wilmer SCJ i jego radny ks. Artur Sanecki SCJ zakończyli intensywny tydzień w prowincji euro-frankofońskiej (EUF). W dniach od 5 do 10 lutego 2018 r. odbyła się tam wizytacja kanoniczna. Wizytę zorganizowano w trzech głównych wspólnotach Prowincji: Clairefontaine, La Cappelle i Paryżu.

W każdej z trzech wspólnot, przełożony generalny oraz ks Artur mieli okazję spotkać się nie tylko ze współbraćmi wspólnot przyjmujących, ale także byli obecni Ci z sąsiednich domów. Mieli także możliwość wysłuchania współbraci z ich wizją i projektem prowincji i ich wkładem do tych projektów, aby móc przedstawić relację z wizyty , które zostaną przesłane do Prowincji.

Bracia mówili o swojej pracy, ich nadziejach na przyszłość i wyzwaniami, jakie napotykają w ich służbie, która obejmuje parafialną posługę, ministerstwo na Uniwersytecie w Leuven, duszpasterskiej i duchowej trosce o niektóre z najbardziej popularnych dzielnic miasta, a także posługiwanie towarzyszenia chorym ludziom. Jest to wkład ich zaangażowania w świecie pracy i młodych ludzi w edukacji, problemy społeczne, które wynikają z problemów osób z marginesu, uchodźców i bezdomnych. Są to problemy, które przedstawiają ważne wyzwania, które należy uchwycić i rozwiązać. Wszyscy współbracia z EUF uczestniczą w różnych apostolatach, niezależnie od wieku. Obejmują one byłych misjonarzy z Afryki, którzy nadal chcą wnieść swój wkład w życie Zgromadzenia.

W spotkaniach z członkami wspólnoty La Capelle, do których dodano współbraci z Saint Quentin i Brukseli, Ojciec Generał podkreślił, że są trzema historycznymi miejscami Zgromadzenia, gdzie powstało: La Cappelle jest rodzinnym miastem Ojca Dehona; Saint Quentin widziało narodziny Zgromadzenia Księży Sercanów, a Bruksela, gdzie mieszkał Dehon przez wiele lat, a także tam zmarł. To czyni ich celem podróży i pielgrzymek dla wszystkich sercanów, którzy pragną powrócić na drogę o. Dehona i Zgromadzenia. Odwiedzający są witani przez współbraci radością i duchem braterstwa.

Podczas wieczornej Eucharystii w czwartek, we wspólnocie paryskiej, której przewodniczył przełożony generalny, współbracia mogli uczestniczyć we wprowadzeniu przez ks. Heinera posługę akolity i lektora kl. Wincentego Nguyena SCJ.

Przełożony Prowincjalny wyraził wdzięczność za spędzony z Nimi czas. Cała wizytacja była zachętą ze strony przełożonego generalnego do kontynuacji pracy i zaangażowania w przyszłe projekty obecności sercanów we frankofońskiej Europie.

[Maria Ceraolo]

Tekst oryginalny na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano