Już po raz 100. miało miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkanie opłatkowe. Odbyło się ono we wtorek, 19 grudnia 2017 r., i tradycyjnie miejscem spotkania była aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym śpiewem kolędy Wśród nocnej ciszy. Następnie prowadzący spotkanie studenci powitali wszystkich przybyłych gości: biskupów, na czele z arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, metropolitą lubelskim i Wielkim Kanclerzem KUL, władze uniwersyteckie na czele z Jego Magnificencją ks. prof. dr hab. Antonim Dębińskim, władze wojewódzkie i samorządowe, wykładowców i studentów.

Z kolei ks. Rafał Sztejka, duszpasterz akademicki, odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza, ukazujący okoliczności narodzin Syna Bożego. Ksiądz prof. Antoni Dębiński, rektor KUL, w wygłoszonym przemówieniu podsumował kończący się rok kalendarzowy, zwracając szczególną uwagę na osiągnięcia i sukcesy naszej Alma Mater. Gościom i całej społeczności akademickiej życzył błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego pokoju Nowego Roku 2018.

Bardzo miłym akcentem tej podniosłej uroczystości było wręczenie dyplomów rektorskich studentkom i studentom, którzy w minionym roku wykazali się szczególną aktywnością na polu promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znaleźli się wśród nich dwaj stypendyści Fundacji, a mianowicie Vitally Makhanets oraz Aleksandr Ivanov. Zostały też wyróżnione Domy studenckie. W imieniu Domu Fundacji Jana Pawła II dyplom odebrał Vladyslav Rozhkov.

Następnie został zaprezentowany kilkuminutowy film, przygotowany z okazji zbliżającego sie jubileuszu 100 – lecia KUL. W filmie tym wystąpiła nasza stypendystka Uliana Bila.

W kolejnej części spotkania goście obejrzeli Etiudę Stajenka polityczna, w wykonaniu uniwersyteckiego teatru ITP., a także wysłuchali pięknego śpiewu chóru akademickiego, w którym czynny udział wzięła kolejna nasza stypendystka Tatiana Ivashkevich.

Na zakończenie głos zabrał arcybiskup Stanisław Budzik, który podziękował za zaproszenie, złożył życzenia świąteczno-noworoczne i pobłogosławił opłatki, którymi następnie łamaliśmy się, składając sobie bożonarodzeniowe życzenia.

Jako wspólnota Domu Fundacji Jana Pawła II niezmiernie cieszymy się z osiągnięć i sukcesów naszych stypendystek i stypendystów.

[ks. Jan Strzałka SCJ]

Foto: Tomasz Koryszko / KUL