Przewielebny, Szanowny Ojcze!

Z ogromną radością i dumą spieszę Ojca poinformować, że Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Krzyże Kawalerskie Orderu Polonia Restituta  czterem misjonarzom ze Zgromadzenia Księży Sercanów przebywającym z posługą misyjną i duchową w Indonezji: o. Józefowi Kurkowskiemu, o. Andrzejowi Łukasikowi, o. Herbertowi Henslokowi oraz o. Tadeuszowi Latoniowi.  Będę miał ogromny zaszczyt osobiście dekorować trzech wielce zasłużonych  Wielebnych Ojców w Ambasadzie RP w Dżakarcie w dniu 10 listopada – niestety o. Latoń, ze względów zdrowotnych nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystościach. Przyznany order przekażemy Mu w późniejszym terminie.

Działający od blisko 50-ciu lat w Indonezji Polscy Misjonarze znacznie przyczynili się do umocnienia przyjaźni polsko-indonezyjskiej. Pozostawili po sobie jako owoce swojej pracy nie tylko miejsca kultu religijnego i seminaria duchowne, lecz również mosty, drogi, szkoły oraz szpitale. Wielu ich wychowanków zostało urzędnikami władz centralnych i regionalnych, a także znanymi dziennikarzami czy ludźmi nauki. Licznie również zasilili szeregi Sercanów niosąc słowo Boże na całym świecie.

W opinii placówki, która wystąpiła o odznaczenie misjonarzy z Congregatio Sacerdotium a Sacro Corde Iesu, wysiłek ten zasługuje na odnotowanie zwłaszcza, że ich trud przyczynił się umocnieniu pozytywnego wizerunku Polski w Indonezji.

Łączę wyrazy szacunku

Tadeusz Szumowski

Ambasador RP w Indonezji